Torsdag vedtok det svenske kirkemøtet at også homofile par skal få si «ja» til hverandre i kirken, skriver Aftonbladet.

Spørsmålet ble aktualisert etter at den svenske Riksdagen i mai vedtok en ny ekteskapslov, som åpner for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken på lik linje med heterofile par.

Men enkelte prester gis fortsatt mulighet til å nekte å vie homofile par.

Den svenske kirke har tidligere sagt ja til å velsigne homofile par som har inngått partnerskap.

- Gjør det enklere
Det var et stort flertall av kirkemøtet som stemte for at den svenske kirke skal beholde sin vigselsrett, og at kirkeordningen endres slik at par av samme kjønn kan inngå ekteskap i kirken.

Ifølge vedtaket fra kirkemøtet kan homofile par gifte seg i kirken fra den 1. november i år.

- Dette viser at det faktisk er mulig å forandre samfunnet og gjøre verden litt enklere for de kommende generasjonene, sier Sören Juvas i Riksforbundet for homofiles rettigheter i Sverige til svd.se.

Sier nei i Norge
På en pressekonferanse etter kirkemøtets vedtak påpekte erkebiskop Anders Wejryd at beslutningen ikke var større enn da kirken for noen år siden sa ja til å velsigne partnerskap.

Den norske kirke ligger langt etter den svenske på dette området, siden kirken sier nei til at homofile par skal få inngå ekteskap i kirken - selv om en kjønnsnøytral ekteskapslov ble vedtatt av Stortinget i fjor.