Gå til sidens hovedinnhold

Svenskene smartere enn nordmenn

Norske banker ber nordmenn skjerpe seg og gjøre som svenskene.

Norske boligkunder gambler med renta. Dette i motsetning til svenskene som har en mye mer fornuftig holdning til boligfinansiering. Det mener flere norske bankfagfolk.

Rekordhøy boliggjeld hos norske boliglånskunder kombinert med utsikter til stigende rente de nærmeste årene skaper bekymring også hos sentralbanksjef Øystein Olsen, noe NA24 påpekte i går.

- Mange nordmenn elsker å gamble med boliglånet og er kanskje i overkant ubekymret for framtiden, sier privatøkonomiekspert Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank til NA24.

Store forskjeller
Fokus Banks egne undersøkelser viser at fem av ti nordmenn ikke frykter høyere rente tiltross for prognosene om høyere rente.

- Vi tror det kan være interessant for mange å se på utviklingen i Sverige. Ved utgangen av 2010 var 41 prosent av alle boliglån i Sverige fastrentelån og i januar i år var hele 49 prosent av alle nye boliglån lån med fastrente. I Fokus Bank er andelen fastrentelån kun 14,5 prosent, opplyser Haftorn Iversen.

Unge gambler mest
Hun mener svenskene er mer fornuftig enn norske boliglånskunder.

- Av våre lån innvilget i 2010 tok kun 11,6 % av lånetakere under 34 år fastrente. Det kan altså virke som de som er i etableringsfasen og dermed kanskje har mest behov for økonomisk trygghet som gambler mest, sier Haftorn Iversen.

Hun understreker i tillegg at fastrentelån ikke er dyrt i Norge.

- Hvis vi sammenlikner rentenivået vårt med Danske Bank i Sverige, ser vi at nivået på fastrente per i dag er lavere i Norge enn i Sverige. For fem års binding kan kunder i Danske Bank Sverige få en rente på 5,24 prosent. Hos oss er den 4,90 prosent, sier hun.

Flere årsaker
Men hvorfor er det slik? Hva er årsaken til at nordmenn skiller seg ut i europeisk sammenheng når det gjelder andelen fastrente på boliglån? Er det fordi fastrentelån er dyrere i Norge sammenlignet med andre land? Er fastrenteproduktene mer kompliserte i Norge enn i Sverige og Danmark, eller er det rett og slett slik at nordmenn er større gamblere enn andre?

Vi lar bankfolk svare:

- Nordmenn er først og fremst opptatt av å velge det som er billigst, det vi tror vi kan tjene mest på. Viktigheten av dette blir en minnet på til stadighet i media. Store svingninger i renten over år har også gjort at det er lett å finne tilfeller der folk har tapt på å velge fastrentelån. Trygghet og forutsigbarhet som er hovedargumentet for fastrentelån er nordmenn mindre opptatt av. Vi har god økonomi og er vant med at ting ordner seg, sier produktsjef finansiering i Sparebank 1 SR Bank Oddvar Rettedal.

Myte at fastrentelån er dyrt
- Er fastrentelån i Norge dyrere enn i andre land?

- Jeg vil ikke si det. Sammenholdt med prisen på lån med flytende rente er forskjellen liten. Det er også en myte at norske banker tjener ekstra på fastrentelån. Vår margin på fastrentelån er lavere enn på flytende lån, sier Rettedal.

- Er fastrenteproduktene mer kompliserte eller mindre fleksible enn i andre land?

- Det finnes produkter i andre land som er mer fleksible enn de norske, sier Rettedal som opplyser at andelen fastrentelån i Sparebank 1 SR Bank er helt nede i 6,9 prosent.

Forbrukerøkonom i Nordea Christine Warloe utdyper:

- Den viktigste forklaringen på dette er nok at nordmenn i større grad er villige til å ta risiko. Over tid vil flytende rente være det som lønner seg, og det har nordmenn sansen for. Sammenligner vi med de andre nordiske landene, så har nordmenn et lavere bekymringsnivå når det gjelder privatøkonomien sin. Vi har større tro på at økonomien vår skal tåle svingningene i renten, og vil derfor ikke betale risikopremien som ligger i en fastrenteavtale, sier Warloe.

Norske fastrentelån mer kompliserte
Hun avviser i likhet med Rettedal at fastrentelån i Norge er dyrere enn i Sverige og Danmark. En forklaringsfaktor kan være at norske produkter er mer kompliserte.

- Fastrentelånet i Danmark har langt større fleksibilitet ved at man kan gå ut av avtalen uten å støte på problematikken med overkurs eller underkurs. Grunnen til at man kan gjøre det slik i Danmark er at kostnadene knyttet til det å bryte avtalen allerede er bakt inn i prisen. I tillegg er markedet her så stort og velfungerende at det i praksis alltid vil være mulig å "reselge" fastrenteavtalen til noen andre. Dermed har man i Danmark kunnet elimenere prisen av å gå ut og inn av avtalene, sier Warloe.

- Tjener dere mer på fastrentelån enn lån med flytende rente siden konkurransen i markedet her er mindre?

- Nei, vår margin på fastrentelån er ikke høyere enn for flytende lån, sier Warloe.

Forutsigbarhet bør være fokus
- Spekulasjon bør ikke være motivet for å velge fastrente. Det er tryggheten om at låneutgiftene i bindingsperioden vil være fast og forutsigbar som bør være i fokus, sier Haftorn Iversen.

Hun peker på ferske tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) som viser at under halvparten mener at de tåler en renteøkning på fire prosentpoeng.

Bankene du skal velge
Ønsker du å binde renten er det to banker du skal forholde deg til akkurat nå. Det viser NA24s fastrentebarometer (se tabell under).

Som tabellen under viser topper spesialbanken Cultura Sparebank med en flytende rente på 3,15 prosent for lånet i vårt eksempel ved 67 prosent lånefinansiering.

Det gir et terminbeløp på 9.589 kroner ved nedbetaling over 25 år. Det er 1246 kroner mindre per måned enn om du valgte det beste fastrentelånet i klassen tre til fem år (KLP-Banken/terminbeløp 10.835 kroner).

Cultura Sparebanks tilbud er hele 1642 kroner billigere per måned sammenlignet med det beste fastrentelånet i klassen mellom fem og ti år (67 prosent finansiering).

Nordea har det beste boliglånet på flytende rente ved 80 prosent lånefinansiering av boligen til to millioner kroner. En effektiv rente i Nordea på 3,24 prosent gir ett terminbeløp på 9.676 kroner. Det er 1528 kroner rimeligere per måned enn det billigste fastrentelånet mellom tre og fem år og 1930 kroner rimeligere enn det beste fastrentelånet mellom fem og ti år.

Kommentarer til denne saken