Det opplyste statsminister Stefan Löfven da han tirsdag la fram nye tiltak for å håndtere flyktningstrømmen.

– Det smerter meg å si at Sverige ikke lenger klarer å ta imot asylsøkere på samme høye nivå, sa Löfven.

– Flere asylsøkere må nå søke beskyttelse og asyl i andre EU-land, la han til.

EUs minimumskrav

Utlendingsloven vil de kommende tre årene bli midlertidig tilpasset EUs minimumskrav, opplyste Löfven.

Retten til familiegjenforening vil bli strammet inn og tidsbegrenset, og slik familiegjenforening vil bare bli tillatt i et begrenset antall tilfeller, fortsatte han.

Krav til forsørgelsesevne i familiegjenforeningssaker vil også bli skjerpet.

Enorm innsats

Det vil også bli innført ID-kontroll på busser og tog til Sverige, slik det ble innført på ferjer tidligere i måneden.

1.222 personer søker nå i gjennomsnitt asyl i Sverige hver eneste dag, og dette er en nedgang på i underkant av 300 fra to uker tilbake.

– Vi har tatt imot 80.000 mennesker de siste to månedene. Dersom EU hadde tatt imot like mange per innbygger, hadde det vært snakk om 125 millioner mennesker, sa Löfven

– Sverige er et lite land som gjør en enorm innsats, slo den svenske statsministeren fast. (©NTB)