Hele fem personer er så langt i år anmeldt for å ha svindlet NAV for over en million kroner. Fire av disse dreier seg om uføretrygdede, den femte dreier seg om mottakelse av sykepenger.

Det høyeste beløpet

Mørketall
- I Sverige har man forsøkt å kartlegge mørketallene rundt trygdesvindel, og der mener de det kan være så mye som 10 milliarder svenske kroner. Overfører vi det til Norge, så er det grunnlag for å tro det kan være flere milliarder også i Norge, sier direktør for NAV Kontroll og innkreving, Magne Fladby til Nettavisen.

Det står i skarp kontrast til at det så langt i år er avdekket det NAV mener er svindel for til sammen 107 millioner kroner, og der 946 personer er tiltalt for trygdesvindel.

Det er 19 millioner mer enn samme periode i fjor. Da var 805 personer anmeldt, for svindel på tilsammen 88 millioner kroner.

1,6 millioner
Enkeltsaken der høyeste beløp er anmeldt gjelder altså en uføresak, der vedkommende er anmeldt for å ha svindlet til seg 1,6 millioner.

Blir det dom i saken til fordel for NAV, risikerer personen streng fengselsstraff.

- Dett er personer som bevisst har unnlatt å melde fra til både NAV og skattemyndigheter, og som også arbeider svart. Det er vanskelige saker, og de foregår over år, men straffen er da også streng dersom man blir tatt. Vedkommende som har svindlet for 1,6 millioner kroner, risikerer over et år i fengsel, sier Fladby, som mener samarbeidet med skattemyndighetene har blitt bedre.

- Vi har fått til et bra samarbeid med skattemyndighetene, der vi melder fra til hverandre dersom vi opplever noe unormalt.

Fengsel
I tillegg er det også avgjørende med tips fra publikum, og Fladeby sier de maskinelle kontrollene har forenklet arbeidet med å avdekke svindel.

Tilsammen 23 personer er så langt anmeldt for å ha svindlet for over en halv million kroner, og svært mange av de anmeldte risikerer fengselsstraff. Årsaken er at flere Høyesterettsdommer i det siste har uttalt at trygdebedrageri på over grunnbeløpet, som er 72 881 kroner, skal straffes med ubetinget fengsel

Så langt i år er 95 personer dømt til ubetinget fengsel, mens 78 er dømt til betinget fengselsstraff. også det er en økning i forhold til i fjor.

Dagpenger
De fleste svindelsakene dreier seg om dagpenger og attføring. 33 millioner skal ha gått til 412 personer som ikke har krav på dagpenger, mens mens 312 er anmeldt for til sammen å ha svindlet 26 millioner kroner for attføring, skriver NAV i en pressemelding.

– Vi har særlig effektive kontroller når det gjelder dagpenger og attføringsytelser. De som oppgir færre arbeidstimer enn de faktisk har jobbet på sine meldekort til NAV, bør merke seg at risikoen for anmeldelse og fengselsstraff er stor, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Tallene viser også at det er innenfor helse- og omsorgsyrkene man finner flest av svindelanmeldelsene for dagpenger og attføringsytelser, med 181 anmeldte personer. Innenfor industri og håndverk er det 122 anmeldelser.