Gå til sidens hovedinnhold

Sykefraværet økte kraftig

Svineinfluensaen får mye av skylden.

- Alle arbeidstakere med influensasymptomer fikk i oktober 2009 mulighet til å være hjemme i 8 dager med egenmelding. Dette kan forklare mye av den høye veksten i det egenmeldte fraværet når fravær som ellers ville vært legemeldt ble registrert som egenmeldt, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Tor Saglie, i en pressemelding.

Det egenmeldte sykefraværet økte med kraftige 12, 7 prosent, mens det legemeldte økte med 6,4 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Under hele året økte sykefraværet med 7,4 prosent fra året før.

Kommentar:Politisk sykefravær

Sykdommer i luftveiene står for 41 prosent av økningen i legemeldt sykefravær. Deretter følger muskel- og skjelett diagnoser med 24 prosent og psykiske lidelser med 22 prosent.

19 prosent av sykemeldingene er graderte. Andelen har vært stabil siden 2004 til tross for at IA-avtalen i 2007 la vekt på økt bruk av aktive tiltak og graderte sykemeldinger. I den nye IA-avtalen som ble underskrevet 24. februar 2010, er det lagt ytterligere vekt på bedre tilrettelegging for nærvær og aktivitet og økt bruk av graderte sykemeldinger.

Nedgang i Vest

Menn og kvinner har like stor vekst i sykefravær, men de aller yngste mennene har en nedgang i sykefraværet.

Det er aldersgruppene mellom 30-50 som drar sykefraværet opp. Menn over 35 år har en større økning enn kvinner i samme aldersgruppe.

Sogn og Fjordane er det eneste fylket med en nedgang i sykefraværet. Laveste sykefravær finner vi i Rogaland med 5,2 prosent, etterfulgt av nevnte Sogn og Fjordane med 5,4 prosent. Hovedstaden kommer godt ut av det med et sykefravær på 5,6 prosent.

Størst vekst har Vest-Agder med 11,1 prosent økning. Vest-Agder har hatt en høy vekst i sykefraværet siden 2. kvartal 2009, men har lavere sykefravær enn flere andre fylker.

Høyest sykefravær har Finnmark med 8,0 prosent, fulgt av Østfold og Troms. Begge med 7,5 prosent sykefravær.

Bygg og anlegg

- For første gang etter finanskrisen ser vi nå en lavere vekst i sykefraværet i bygg og anlegg. Dette kan ha sammenheng med at mange menn i bygg og anlegg har vært sykemeldt i ett år, og nå har brukt opp sykepengerettighetene sine, sier Saglie.

Informasjon og kommunikasjon har den høyeste veksten med 13 prosent, deretter følger overnattings- og serveringsvirksomhet med 11,1 prosent. Det høyeste sykefraværet finner vi i helse og sosiale tjenester hvor fraværet er på 8,6 prosent.

Kommentarer til denne saken