Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusene er presset, men har kontroll

Influensa kombinert med andre årstidssykdommer og -skader fører til press på sykehusene i Helse sørøst.

Oslo (NTB):Sykehusene melder likevel at de har kontroll og kapasitet til å ta imot alvorlig syke. Fredag melder helseforetaket at tre av sykehusene er satt i grønn beredskap – det laveste nivået – mens Sykehuset Østfold er i gul beredskap. Det kan medføre at noen pasienter det ikke haster med sendes hjem eller må vente lenger enn vanlig.

– Dette vil nok oppleves ubehagelig for noen, og det er beklagelig for dem det gjelder, sier viseadministrerende direktør Cathrine M. Lofthus ved Oslo universitetssykehus.

Det er ikke influensa som først og fremst legger press på kapasiteten, opplyser Helse sørøst.


- Svinebønder bør ta vaksine

Svinebønder bes spesielt om å la seg vaksinere mot influensa. Smitte fra svineinfluensaviruset har fått fotfeste flere steder i landet, særlig på Østlandet. Folkehelseinstituttet oppdaterer derfor sin vaksinasjonsanbefaling.

Opprinnelig gikk anbefalingen til folk i risikogruppene, det vil si eldre, kronikere og gravide. I tillegg kommer helsearbeidere, som er særlig utsatt for smitte og også kan spre smitte videre til pasienter.

Folkehelseinstituttet oppdaterte fredag anbefalingen med ytterligere én gruppe, nemlig svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

– Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte og å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene, skriver instituttet.

Tomt for influensavaksine flere steder
Folk strømmer nå til legekontorer for å la seg vaksinere mot influensa. Flere steder er nå gått tom for vaksine.

I høst var det laber interesse for vaksinen, men i kjølvannet av de siste dagers medieoppslag, har flere og flere endret mening. Legekontor flere steder i landet meldte fredag at de har gått tom for vaksine, blant annet i Oslo, Stavanger, Drammen og Kongsberg. Nye forsendelser kommer først i begynnelsen av neste uke.

Folkehelseinstituttet bekrefter at det har vært stor pågang.

– Vi har fortsatt vaksiner tilgjengelig. Det har vært mye forespørsler de siste dagene, men vi er ikke i ferd med å gå tom, sier overlege Marianne Riise Bergsaker ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Mangler oversikt
Vaksinasjonsregisteret skal egentlig få melding om alle influensavaksinasjoner, med mindre man selv reserverer seg mot å bli oppført. Registreringen er foreløpig mangelfull. Det finnes derfor ingen skikkelig oversikt over hvor mange som har tatt vaksinen. Folkehelseinstituttet får først i ettertid vite antallet, basert på hvor mange vaksinedoser som er brukt.

Kommunehelsetjenestene har tidligere i høst meldt fra om liten interesse for vaksinen.

– Noe av årsaken er at folk ikke definerer seg til å være en del av en risikogruppe. Andre ser ikke på influensa som særlig alvorlig. Atter andre er skeptisk til vaksine, eller de har erfaring med at de ble syke selv om de hadde vaksinert seg. Vaksinen virker ikke hundre prosent, det er jo mange influensalignende sykdommer, sier Bergsaker.

Helseansatte kan spre smitte
Et problem er at også helseansatte i for liten grad lar seg vaksinere. I fjor var det bare 12 prosent, ifølge anslag Folkehelseinstituttet tidligere har lagt fram. Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord mener helseansatte bør bli flinkere.

– Disse er i stor grad utsatt for smitte og kan være en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet, sier Vorland. Et annet moment er at helseansatte helst bør være friske og på jobb når så mange andre er syke.

Helsearbeidere har ingen plikt til å la seg vaksinere. Vorland mener likevel at de bør gjøre det, med mindre det er snakk om prinsipielle motforestillinger.

Selv sendte han fredag ut anmodning til sine helseforetak for å be dem gjenta oppfordringen, samt legge til rette for vaksinering.

Vorland tror noe av grunnen til manglende oppfølging fra helsepersonell er at det svikter i informasjonen. De ansatte har ikke innsett at de også bør vaksineres ut fra pasientsikkerhetshensyn. Det er opp til avdelinger på sykehusene eller lokalt i primærhelsetjenesten å følger opp for å få denne gruppen til å vaksinere seg.

– Jeg synes vi kan begynne å diskutere om de burde få spesiell oppmerksomhet. Særlig hvis epidemien er større enn normalt, sier Vorland.

– Kunne gjort mer
Folkehelseinstituttet har de siste dagene lagt ut mye informasjon om influensa og vaksinasjon. Blant annet understrekes det nå at årets vaksine er en helt annen type enn Pandemrix-vaksinen fra svineinfluensaen i 2009, og at risikoen for bivirkninger er mye lavere.

Bergsaker vedgår at de kunne gjort mer.

– Vi skulle nok gjerne ha vært enda bedre. Vi bruker de kanalene vi har, primært nettsidene våre. I tillegg bruker vi mye tid på å snakke med helsepersonell og med mediene for å få fram det vi synes er viktig, sier hun. (©NTB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken