Kranglingen mellom syklister og bilister har pågått i flere år, men etter hvert som stadig flere kaster seg på syklene, øker spnningsnivået ytterligere.

En ny undersøkelse viste at det nå er syklistene som er bilistenes klare hovedfiende. Årsaken er at bilistene mener de skaper farlige situasjoner.

Irritasjonen bunner ofte ut i syklister som sykler svært sakte, og sperrer veibanen, spesielt i oppoverbakker - samt de som ikke er spesielt opptatt av å overholde trafikkreglene.

Spesielt førstnevnte kategori kan føre til at bilister foretar farlige forbikjøringer som kan skape ulykker.

Hvem får skylden?

Men relativt ofte er det syklistene som er årsaken til ulykker. Og mens bilister er pålagt å ha en ansvarforsikring for skade som påføres andre, er det ikke påbud om forsikring for sykler.

Så hva skjer om det er syklisten som forårsaker en ulykke?

- I If får vi jevnlig inn saker der syklister forårsaker kollisjoner med skade på bilen. Det kan for eksempel være at syklisten ikke overholder vikeplikten. Også syklistene skal følge trafikkreglene. Det er nok grunnlag for å si at begge parter – bilister og syklister – må besinne seg i trafikken, sier informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring til Nettavisen.

Mer aggressiv kjøring

Vennesland mener at trafikkbildet er i ferd med å bli mer aggressivt, og at syklistene er en del av problemet.

- Vi kan vel nesten si at samfunnsutviklingen – med høyt tempo og stress – gjenspeiles i trafikken. Det går fort og marginene er små. Når man går inn i en trafikantrolle som syklist, glemmer man lett øvrige trafikantroller – som bilist eller fotgjenger, sier hun.

Det er likevel fortsatt slik at den store majoriteten av sykkelulykker er singelulykker, der syklistene skader seg på egenhånd.

- De fleste personskadene med sykkel skjer fordi man velter «av seg selv» - enten fordi man glir på grus (om våren), glatt løv (om høsten), is (sen-høst/vinter) – eller på grunn av kanter, hull eller andre overraskende ujevnheter i underlaget – eller andre plutselige overraskelser som medfører bråbrems/skrens.

Kan få kjemperegning

Hvis det er syklisten som er skyld i en ulykke, skal ikke bilisten måtte ta skaden på egen kappe.

- Det er viktig å være klar over at syklisten kommer i et erstatningsansvar overfor bilisten. Syklistens ansvarsforsikring kommer inn i bildet. Denne ansvarsforsikringen er del av hus/innboforsikringen, og syklist må betale egenandelen, sier Vennesland.

Det er derimot fortsatt mange som ikke har noen innboforsikring.

- Syklisten er da selv er ansvarlig for skaden på bilen, påpeker hun.

Avhengig av omfanget på skaden, kan en reparasjon - og eventuelt alternativ transport i reparasjonsperioden - beløpe seg på mange titusner. For det på noen biler kan være svært enkelt å bytte en skadet del, er det andre biler der store utskiftinger - og eventuell omlakkering - må til.