- Mitt tips er at 8000 syrere om noen år blir om lag 30.000, inklusive gjenforeninger, ekteskap med landsmenn og nye gjenforeninger, sier samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen i et intervju med Finansavisen.

Andreassen har gjort noen grove overslag på hva disse flyktningene vil koste det norske samfunnet, og har kommet fram til det som tilsynelatende er en svimlende sum.

- Med familiegjenforening, og henting av ektefeller, kan det bli om lag 30.000 syrere som får norsk statsborgerskap på sikt, og da får man en livstidskostnad på totalt 150 milliarder kroner, utdyper Andreassen til Nettavisen.

Ifølge anslag vil hver flyktning ha en livstidskostnad på 4-6 millioner kroner, altså den totale kostnaden for Norge i personens levetid.

Gunnar Stavrum: Enslige asylsøkere glemmes av alle
Les også: - Å ta imot 8.000 flyktninger til Norge, er ressurssløsing

- Må ha et edruelig forhold til hjelpen
Men Andreassen mener vi likevel ikke bare må se på dette som en kostnad.

Totalsummen på 150 milliarder kroner over 30-40 år, vil bare utgjøre om lag 10-15 promille av landets nasjonalinntekter.

- Vi må ha et litt mer edruelig forhold til hva denne hjelpen er. Tallene høres høye ut, men det her er over tid, sier han.

For selv om kostnaden er høy, er flyktningene også positivt for norsk økonomi.

- Det er en håndterbar belastning for det offentlige og en stimuli til norsk økonomi nå når arbeidsledigheten er stigende. Derfor er pengebruken langt mindre inflatorisk enn den flyktninghjelpen som vi ga i årene da det kokte i deler av norsk økonomi, sier Andreassen.

- Holder liv i mange kommuner
Han viser til en rekke områder der flyktningene gir positive effekter.

- Flyktningindustrien er tross alt en ganske stor næring i Norge, og holder liv i mange kommuner og bedrifter i grisgrendte strøk, sier han.

En av ringvirkningene er rett og slett at det skapes flere arbeidsplasser.

- Uten innvandring så ville generelt sett bygg- og anleggsnæringen hatt mye mindre å gjøre. Køene inn til Oslo ville også blitt mindre, og da ville man hatt mindre behov for å bygge nye veier. Det er ikke alle som er klar over det, men det er jo innvandringen som står for befolkningsveksten.

Han mener flere flyktninger, og dermed flere innbyggere i Norge, også vil være med på å øke boligprisene - samt styrke det lokale næringslivet.

- Uten innvandring ville befolkningen i Norge falle. Særlig i grisgrendte strøk er man mange steder avhengig av innvandring og flyktningindustrien, vektlegger Andreassen.

- Jo dårligere integrering, jo dyrere
Men eksakt hvor høy regningen for de syriske flyktningene til slutt vil bli, vil uansett avhenge av hvor flinke vi er til å integrere dem, mener han.

- Hvor dyrt dette blir avhenger helt av om vi får dem i arbeid. Så beløpets størrelse avhenger ikke bare av antall mennesker som kommer hit, men hvordan vi klarer å integrere dem. Så jo dårligere vi er til å integrere, jo dyrere blir det, sier Andreassen til Nettavisen.

Han mener vi er nødt til å se litt mer rasjonelt på hele problematikken.

- Dette er en gave vi gir bort, og selvfølgelig en belastning for statskassen, men også en innsprøyting i norsk økonomi. Så er det jo håp om at disse vil gjøre nytte for seg, og vil komme med idéer til mye spennende næringsvirksomhet. Om vi får til det, vil bare tiden vise, sier han.