Gå til sidens hovedinnhold

Syv av ti glemmer denne endringen

Manglende sjekk av selvangivelsen koster flesk.

Skatteetaten offentliggjorde nylig resultatene av en kontroll som forbløffer eksperter.

Hele syv av ti nordmenn med krav på det saftigste skattefradraget av dem alle, Skatteklasse 2, opplyser ikke overfor Skatteetaten at de har krav på fradraget.

- Jeg visste at tallet her var høyt, men at det var så høyt som 70 prosent hadde jeg ikke trodd, sier Gry Nilsen, leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen til avisen Skattebetaleren.

Samtidig er hun imponert over at skattemyndighetene kjører denne typen kontroller.

- Det er veldig bra at de bruker tid på saker hvor det er skattebetalerne som går glipp av penger, og det er jo åpenbart behov for det når så mange ellers ville gått glipp av fradraget, sier Nilsen.

Få bedre råd med NA24s bankbyttetjeneste Minrente.no

Får dobbelt så mye
Personer med krav på Skatteklasse 2 får et fradrag på hele 81.600 kroner på alminnelig inntekt. Folk flest er lignet i Skatteklasse 1, og må derfor nøye seg med et klassefradrag, eller personfradrag som det egentlig heter, på 40.800 kroner.

Personfradrag som gis på grunnlag av skatteklasse 1 og 2 er formelt sett ikke et fradragsbeløp, men et skattefritt fribeløp i inntekten ved beregningen av skatt på alminnelig inntekt.

Siden alminnelig inntekt skattlegges med 28 prosent, betyr at de som går glipp av Skatteklasse 2 går glipp av 11.424 kroner netto årlig.

Fremgår ikke av selvangivelsen
Årsaken til at så mange overser hvilken skatteklasse de er i er sannsynligvis fordi opplysningen er forhåndsutfylt på selvangivelsen. I tillegg beregnes personfradraget automatisk av Skatteetaten, en beregning som ikke fremgår av selvangivelsen. Det er derfor lett å overse skatteklasseproblematikken.

Hvilken klasse du blir lignet i finner du på selvangivelsens første side under fødselsnummeret ditt.

Enslige forsøreger og gifte med felles likning
Hvem er det så som har krav på dobbelt så stort personfradrag som resten av oss? I hovedsak dreier det seg om enslige forsørgere og ektefeller som liknes sammen.

Enslige forsørgere med omsorg for barn under 18 år liknes i klasse 2. Klasse 2 gjelder også for enslig person ved tilnærmet full forsørgelse av barn som er 18 år eller eldre.

Ektefeller liknes i klasse 2 når de liknes sammen for inntekt og formue. Ektefeller kan liknes særskilt for lønn, pensjon og kapitalinntekt i klasse 1, mens formuen liknes under ett i klasse 2.

Mer om Skatteklasse 1 og 2 finner du her.

Du kan klage
Oppdager du at du er satt i Skatteklasse 1, men har krav på Skateklasse 2, så er det verdt å merke seg klagefristene.

- For dem som får skatteoppgjøret i juni er klagefristen 10. august, for dem som før oppgjøret i oktober er klagefristen tre uker at skatteoppgjøret blir lagt ut, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen til NA24.

- Hva med dem som oppdager at de har vært i feil skatteklasse i flere år?

- I så tilfelle anbefaler jeg dem å kontakte det lokale skattekontor for å gå gjennom saken, sier Halvorsen.

Få bedre råd med NA24s bankbyttetjeneste Minrente.no

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger og flere eksperter fra Skatteetaten stiller opp for Nettavisen/NA24s lesere tirsdag 27. april.

Mellom klokken 12 og 13 tirsdag vil de svare på alle typer spørsmål du måtte ha rundt selvangivelsen. Send inn spørsmål under! PS du kan også sende inn spørsmål på mail ved å klikke her!