Gå til sidens hovedinnhold

Syv av ti vil bli arveløse

Noen bruker mer penger enn før.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Storebrand kommer det fram at nærmere 70 prosent av morgendagens pensjonister vil bruke oppsparte midler på egne opplevelser.

På landsbasis er det 40 prosent som sier de vil gi til barn og familie, mens bare åtte prosent planlegger å gi noe til veldedige formål.

Får konsekvenser
– Undersøkelsen bekrefter det trendforskere har sagt, de eldre generasjonene kommer i større grad til å bruke pengene på seg selv, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug.

Han mener det bør reises noen spørsmål rundt denne utviklingen.

– Vi skal på ingen måte moralisere over hvordan folk bruker oppspart, velfortjent pensjon, men denne utviklingen får konsekvenser for neste generasjon, sier forbrukerøkonomen.

Bruker opp mest i Oslo
I Oslo svarer hele 75 prosent at de vil bruke oppsparte midler på seg selv, og fem prosent svarer at de vil gi til veldedige formål.

Blant respondentene i bygdene er det 62 prosent som svarer at de vil bruke pengene på seg selv, mens 11 prosent ønsker å gi til veldedige formål.

Ikke regn med arv
Undersøkelsen, som er gjennomført blant et landsdekkende utvalg over 44 år, avdekker at fire av ti fremtidige pensjonister på landsbasis planlegger å gi av de oppsparte midlene til barn og øvrig familie.

Agnes Bergo i Pengedoktoren sier at ingen bør regne med å arve. Hun understreker at pensjonister har lov til å bruke alt de eier på seg selv uten å ha dårlig samvittighet for det. Samtidig mener Bergo at det kan stilles et etisk spørsmål til trenden om å bruke mer på seg selv, og la vesentlig mindre gå i arv.

– Den generasjonen som nå blir pensjonister har vært heldige hele tiden, blant annet på grunn av raskt stigende eiendomspriser, sier hun, og henviser til at eiendomsprisene var mye lavere enn i dag målt i forhold til inntekt. – På 80-tallet sørget høy inflasjon og en marginalskatt på over 80 prosent for at det var rimelig å låne penger. De som kommer etter har ikke vært like heldige, særlig ikke hvis sekstiåttegenerasjonen spiser opp all arven, sier Bergo.

Gjelden øker blant godt voksne
Knut Dyre Haug i Storebrand forklarer at dagens eldre og pensjonister i utstrakt grad sparer store deler av formuen sin til etterkommerne, men at denne tendensen vil synke betraktelig i årene som kommer. Ifølge undersøkelsen sier 75 prosent av de spurte mellom 40 og 49 år at de vil bruke oppsparte midler på seg selv. Til sammenligning er det 66 prosent av de spurte over 50 år som svarer det samme.

– Undersøkelsen bekrefter våre antagelser om at det blir mindre arv i sikte for dagens unge. Dette kan bety at du i fremtiden må finansiere for eksempel hyttekjøp selv, sier Knut Dyre Haug, og legger til at mange i dag bruker arven på å kjøpe seg opp i bolig eller å investere i fritidseiendom.

– Dette kan føre til at mange vil ha høyere gjeld i sitt voksne liv enn det dagens voksne har. Det fører igjen til at du tar med deg mer gjeld inn i pensjonsalderen, tror Dyre Haug.

Behold jobben
Agnes Bergo i Pengedoktoren har ett råd til dagens unge.

– Ta en utdannelse du kan leve av, og behold jobben din. Dette er utrolig viktig med tanke på fremtidig pensjonisttilværelse, anbefaler hun.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken