Det mener Silje Brandvoll, direktør i Nordnorsk Reiseliv som markedsfører Nord-Norge som reisemål.

- En av de største barrierene våre i utgangspunktet er at vi er langt borte. Når folk ikke kan stole på at flyene går, kan det ramme Norge ekstra hardt i forhold til resten av Europa, og vår landsdel enda hardere, sier Brandvoll til Avisa Nordland.

Glemmer fort
Hoteller melder om avlyste konferanser og kurs, noe som også får følger for opplevelsesbedriftene.

- Vi tror og håper at situasjonen blir kortvarig, jeg tenker med gru på følgene hvis den ikke blir det, sier Brandvoll.

Hvis luftrommet åpnes igjen i løpet av noen dager, vil folk fort ha glemt problemene og bestille feriereiser med fly som før.

Sommer i nord
- Og hvis det blir langvarig?

- Da kan vi tenke oss at flere vil feriere i Norge, der de ikke nødvendigvis må reise med fly. Og der har Nord-Norge et pre. Nordmenn og svensker utgjør over 70 prosent av gjestedøgnene i Nordland, det er en større andel enn de fleste fylkene har. Kanskje dette er sommeren for å feriere i egen landsdel. Det er trygt og greit, og også transportetappene blir fantastiske opplevelser. Værmessig er det spådd enda en fin sommer, sier Brandvoll.

Bare viktige reiser
Forskningsleder på Handelshøgskolen i Bodø, Gisle Solvoll, mener en langvarig usikkerhet omkring flyreiser, ikke bare er negativt.

- Det kan føre til at folk tenker mer nøye gjennom hvilke reiser som er viktige.

- Er folk ukritiske i dag?

- Ja, det er jo blitt sånn: Skru på knappen og få lys, og dra på flyplassen og reis. Det er lettvint og billig.

Langvarige askeproblemer vil føre til at det generelt blir dyrere å reise. Fly blir usikkert, og folk må velge andre reisemåter som tar lang tid, sier Solvoll. Han har selv erstattet en reise med videokonferanse på grunn av flystansen.

Verst i nord
- Men noen ganger er det å møtes fysisk viktig for å knytte kontakter?

- Ja, og hvis dette varer, blir Nord-Norge spesielt rammet. Her er ingen reelle alternativer til fly. Varer dette i månedsvis, blir det en håpløs situasjon

Vulkanasken kan få flere til å feriere i eget land.

Les flere saker i Avisa Nordland