Gå til sidens hovedinnhold

- Takst er bare tull

Mange av boligsalgene i Oslo den siste tiden har gått langt over verditakst. Men BI-forsker Hans Mathias Thjømøe oppfordrer nå boligkjøpere til å se bort fra takstene oppgitt i annonser.

I et utvalg av 29 solgte boliger i begynnelsen av januar, fant TV 2 Nettavisen at hele 22 stykker var solgt over verditakst. I snitt gikk de solgte boligene 119.000 kroner over prisantydningen.

Sier det samme som meglerne

Førsteamanuensis Hans Mathias Thjømøe ved Handelshøyskolen BI er imidlertid svært kritisk til hele verdivurderingssystemet.

- Jeg forstår ikke helt takstsystemet. Takstmennene ser ikke annet enn du og jeg, og jeg synes ikke de forteller noe annet enn meglerne. Det takstmennene gjør, er å finne en pris ved å regne seg bakover og trekke fra slitasje og slikt, sier Thjømøe til TV 2 Nettavisen.

Thjømøe synes taktsmennene i større grad skulle tatt hensyn til tilstandsrapporten for boligen ved prisvurdering. Det private boligmarkedet burde benytte de samme metodene som næringsmarkedet gjør, mener han.

God adresse veier opp

President Erik H. Larsen i Norges Takseringsforbund er til en viss grad enig med Thjømøe.

- Jeg er mener også at en tilstandsrapport er viktig. Men det er andre forhold enn bare tilstandsrapporten som bestemmer prisen, og da må vi føle på markedet også. Det kan for eksempel være en bolig som er i svært dårlig stand, men som ligger på en svært attraktiv tomt med en god adresse, forteller Larsen til TV 2 Nettavisen.

Larsen påpeker at taksten vil ligge litt etter i tider der prisene er på vei opp eller ned, ettersom det er vanskelig å fange opp enhver svigning.

Ulik praksis rundt om i landet

Norges Eiendomsmeglerforbund er klar over problemstillingen rundt verditakst-systemet. Spesielt siden det er ulike måter å vurdere boligprisene på rundt om i landet.

- Bruk av verditakst er et Østlandsfenomen. I andre deler av landet er det vanlig å bruke en tilstandsrapport og meglers prisvurdering. Det hadde vært positivt å få et enhetlig system på takst og tilstandsrapport, sier formann Øivind A. Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund til TV 2 Nettavisen.

Tandberg mener det vi ser nå, der boliger går langt over takst, skyldes at prisen er satt i et annet marked.

Lik mal for hele landet

Barne- og Familedepartementet har tatt tak i det varierende takstsystemet. Departementet har laget et utvalg som skal gå igjennom takstbransjen og problemer knyttet til dette.

- Utvalget er satt ned på bakgrunn av diverse medieoppslag om sprikende takst. Vi fant ut at vi ville se på dette, blant annet på grunn av ulike vurderinger og metoder rundt om i landet, opplyser ekspedisjonssjef Bodhild Fisknes i Barne- og Familedepartementet.

Utvalget, som består av representanter fra Forbrukerombudet, Kredittilsynet, takstbransjen og eiendomsmeglerbransjen i tillegg til departementet, regner med å være ferdig med arbeidet tidligst ved utgangen av året.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen