Det har silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett avgjort i en enstemmig kjennelse, melder NRK.no.

Talleraas har anket bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen under skyldsspørsmålet, samt straffeutmålingen. Han får nå hele saken sin opp for lagmannsretten.

I april ble det kjent at også tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland får sin sak opp i lagmannsretten.

LES OGSÅ: Ny runde for Stangeland

Den 7. januar i år kom den knusende dommen mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp).

I tråd med aktors påstand dømte Oslo tingrett de to til henholdsvis seks og to måneders ubetinget fengsel, for grovt uaktsomt bedrageri i forbindelse med stortingspensjonene. Begge ble også dømt til å dekke saksomkostninger med 100.000 kroner hver.