Flyene til de to store norske flyselskapene, SAS og Norwegian, ble satt på bakken torsdag. Avinor valgte å stoppe all flytrafikk i det norske luftrommet på grunn av vulkanskyen.

Dette koster flyselskapene penger. Mye penger.

- Hos oss er det over 100 fygninger som er rammet, noe som er veldig mange, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til NA24.

Pressetallsmann hos SAS, Knut Morten Johansen, sier til NA24 at for flyselskapet er trafikken i Norge og Nord-Sverige rammet. I tillegg ligger det an til at flytrafikken i Sverige, Danmark og Finland blir stoppet i dag.

Taper millioner
For Norwegians del anslås det at flyselskapet alene taper et tosifret antall millioner for hver dag luftrommet er stengt.

- For Norwegian har vi beregnet at inntektene per passasjerkilometer for april er cirka 1.090 kroner, som gir en dagsomsetning fra billettene på cirka 20 millioner kroner. I tillegg kommer cirka tre millioner kroner i andre inntekter, bagasjegebyrer, setereservasjoner, og lignende, som eventuelt også faller bort. Hvis vi trekker ut variable kostnader til drivstoff, landingsavgifter et cetera antar vi et tap på cirka ti millioner kroner per dag, melder analytiker Tore Østby i Handelsbanken til NA24.

Også Arctic Securities tror at de daglige tapene blir betydelige.

- Jeg har gjort en grov beregning på at Norwegian taper cirka 23 millioner kroner i inntekter og cirka 7 millioner i EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) per dag de må holde flyene på bakken, melder analytiker Kenneth Sivertsen til NA24.

Har ikke oversikt
Men verken Norwegian eller SAS har sett på kostnadsbiten enda.

- Vi har ikke sett på hvor mye det kan koste. Det er mulig at våre egne forsikringer kan dekke noe, men nå er det passasjerene som står i fokus. De blir enten booket om eller får pengene tilbake, sier Skånvik.

Til NA24 sier pressetallsmann hos SAS, Knut Morten Johansen, at de så langt ikke har kikket på dette. Akkurat nå har de fokus på å hjelpe passasjerene.

Kan ta hele støyten
Selv om flyselskapene har egne forsikringer er det ikke sikkert at disse dekker utgiftene knyttet til vulkanutbruddet.

- Vi antar at dette er en force majeur-situasjon som ikke dekkes av forsikringer for flyselskapene. Spørsmålet er hvem som må bære eventuelle kostnader til opphold, og lignende. for de passasjerene som er på reise og står fast på ulike steder. De får ikke dekket utgiftene av sin reiseforsikring og vil kunne fremme krav mot flyselskapet, opplyser Østby.

Heller ikke Arctics Kenneth Sivertsen er sikker på om flyselskapene får dekket noe på sine egne forsikringer.

- Kjøp Norwegian
Både Norwegian og SAS får skikkelig juling på Oslo Børs torsdag. Før lunsj var SAS-aksjen ned hele 6,54 prosent til 1 krone, mens Norwegian falt 1,6 prosent til 154,50 kroner. Investorene er redd for at flyselskapene rammes vulkanskyen.

Fallet i aksjekursen kan være en god mulighet til å tjene penger, mener Handelsbankens analytiker.

- For Norwegian kan mye av det tapte tas raskt igjen dersom dette er en kortvarig situasjon. Dette er en kjedelig situasjon for de passasjerene som rammes og som flyselskapene kan gjøre svært lite med. Det er totalt udramatisk for aksjekursen. Faller aksjekursen er det en gylden kjøpsmulighet, sier Østby.

Dekker hele Norge
De foreløpige estimatene fra Volcanic Ash Advisory Centre i England viser at askeskyen vil ligge over hele Norge klokken 12 GMT (14.00 norsk tid). Det er disse sentrene som kommer rådene som norsk internasjonal luftfart følger ved vulkanutbrudd.

Ved midnatt GMT (klokken 02.00 norsk tid) vil askeskyen ha lagt seg over hele Norge og Sverige, Danmark, store deler av England og nordlige delen av Tyskland og Frankrike.

Det er ventet at askeskyen som nå er på vei inn over landet vil dekke hele Norge ved 14-tiden.

Les mer her: Slik går askeskyen