Gå til sidens hovedinnhold

- Taper 127.000 kroner årlig

Framtidens 62-åringer kan tape opp til 127.000 årlig hvis AFP-ordningen stoppes. Sjekk ditt tap her.

Det høye beløpet er kraftig ammunisjon for LO som nå ruster til kamp om Avtalefestet Pensjon (AFP). LO truer med storstreik som «ingen har sett maken til» hvis de ikke får en ny AFP-avtale som er minst like god som dagens.

Personer som i dag har en årslønn på 400.872 kroner og rett til AFP, vil tape hele 127.734 kroner i året hvis AFP-avtalen ikke videreføres i 2010.

Det viser tall fra klubblederen ved Aker Kværner Verdal, Stein Aamdal. Han er leder for fagforeningsaksjonen «Forsvar AFP».

Har du en årslønn på 500.000 kroner i året, blir tapet ved å gå av som 62-åring 98.818 kroner, mener Forsvar AFP.

Personer med en årslønn på 300.000 kroner vil tape 83.593 kroner, mens tapet blir 111.877 kroner for personer som har en inntekt på 350.000 kroner.

- Det er dramatiske tall som blir høye blant annet på grunn av den foreslåtte levealdersjusteringen i pensjonsforliket, sier Stein Aamdal til Nettavisen.

Sjekk her: Så mye taper du dersom AFP-ordningen stoppes, ifølge «Forsvar AFP»

Flåthen i ilden
Saken er blitt enda mer betent fordi LO ser ut til å gå ende opp med å gå inn for et samordnet oppgjør. Det vil kunne medføre en gigantisk storstreik dersom AFP-ordningen trues.

Saken er en prøvestein for både LO-lederen og statsministeren. Roar Flåthen tar sikte på å bli valgt for fire nye år i mai 2009. AFP-saken skal opp til uravstemning i LO. Da spørs det om LO-leder Roar Flåthen har klart å forhandle seg fram til en løsning som er spiselig for grasrota. Han har litt å leve opp til. Vi husker alle hvordan tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla tvang regjeringen i kne i sykelønnssaken.

Jens Stoltenberg er på sin side avhengig av støtte fra fagbevegelsen for å vinne stortingsvalget i 2009.

Hodebry for Hanssen
AFP-ordningen gir arbeidstakere i tariffbundne bedrifter mulighet til å gå over på alderspensjon fra fylte 62 år. Avtalen går ut 1. januar 2010, og er blitt Bjarne Håkon Hanssens nye, store hodepine. Ordningen kolliderer fullstendig med hovedtanken i pensjonsforliket som Stortinget er blitt enig om; nemlig at det skal lønne seg å jobbe etter at en er blitt 62 år.

Derfor er det også full splid i Afp-utvalget som nå jobber på spreng med å finne en løsning mellom LO, NHO og regjeringen.

Hanssen: 90.000 kroner
Aamdal påpeker at arbeids- og integreringsministeren selv denne uka la fram høye tall for hva en vil tape hvis en går av med pensjon som 62-åring med pensjonsforliket.

- Hanssen viste et eksempel som viser at departementet mener at en ved en årlig pensjon på 160.500 kroner vil tape 90.000 i året hvis vedkommende går av med pensjon som 62-åring, sier han.

- Vi vet at eldrebølgen vil gjøre at det stadig blir færre og færre arbeidstakere. Er det ikke da riktig at en bør jobbe lenger?

- Tall fra departementet viser at verdiskapningen vil være dobbelt så stor i 2040 som i 2003. Spørsmålet når vi blir dobbelt så rike er om vi skal løse oppgaver som helse, skole og pensjon gjennom offentlige velferdsgoder eller om vi skal privatisere oppgavene, sier Aamdal.

Her kan du se tabellen fra Hanssen (s. 9)

Kommentarer til denne saken