Gå til sidens hovedinnhold

Tapte veikampen

Kampen om en bredere E18 ble tapt av Fremskrittspartiet i Stortinget tirsdag kveld.

Med 68 mot 37 stemmer avslo Stortinget å gå inn for en veibredde på 26 meter på E18 mellom Larvik og Telemarks grense.

- Dessverre ble det nei til full firefelts vei. Jeg mener dette er en rå maktdemonstrasjon fra flertallets side. Tallene er helt klare her, sier Bård Hoksrud (Frp) som var en av dem som hadde lagt frem forslag om bredere vei.

- Dessverre for alle som bruker veien, så valgte man altså ikke å lytte. Derfor kaller jeg det en maktdemonstrasjon, sier Hoksrud.

Det som skal avgjøres i Stortinget i kveld, er om veien som skal bygges blir full standard fire-felts motorvei med 26 meters bredde, eller om det skal spares 90 millioner kroner og bygge en fire-felts motorvei av smalere og lavere standard på 20 meters bredde.

Plass eller ikke
Forskjellen på disse to alternativene er om veiskulderen (på utsiden av den høyre hvite stripen) blir 1,5 meter, eller 3 meter, samt at midtdeleren i det smalere alternativet blir 3 meter smalere.

Det betyr at dersom en lastebil eller personbil får motorstopp, vil den bli stående halvveis ut i den ene kjørebanen.

Ifølge bakgrunnsdokumentet til «Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Per Ove Width, Kåre Fostervold, Per Sandberg og Arne Sortevik om fullstandard firefelts E18 fra Larvik til Telemarks grense», hevdes det fra veivesenets side at trafikksikkerheten blir ivaretatt ved at man langs veien etablerer «havarilommer», og at disse skal etableres relativt tett langs veien for å kunne brukes ved nødstopp.

Problemet med denne løsningen er at man i svært få tilfeller selv har mulighet til å kunne bestemme når en nødstopp inntreffer.

Fremtiden kommer
Forslagsstillerne mener veien bør bygges med tanke på maksimal sikkerhet og med tanke på fremtiden, mens den andre fronten bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, vil spare penger i dag og bygge den smaleste løsningen.

Argumentet fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete, er at en fire-felts motorvei med total bredde på 20 meter er sikker nok med den trafikktettheten som er på denne veistrekningen i dag, og at det med forventet trafikkvekst ikke vil overstige 13.000 biler per døgn i tiden fremover heller.

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv

Kommentarer til denne saken