Gå til sidens hovedinnhold

Tatt i 143 km/t - slapp straff

Dommerene i retten ble ikke enige om han hadde en god unnskyldning.

(OA.no): Nødverge, mente legdommerne i Gjøvik tingrett da en mann sto tiltalt for en grov fartsovertredelse med bil. Rettens administrator ble nedstemt.

Tiltalte er hundefører i den frivillige organisasjonen Norske redningshunder (NRH).

Han var på vei til et oppdrag på Hadeland da han kjørte forbi en UP-betjent i sivil bil på Toten. Politikvinnen fulgte etter og foretok en gjennomsnittsmåling med tidsmåler og avstandsmåler.

Les også: Vil kutte fartsgrensen til 30 km/t i alle byer og tettsteder

Hundeføreren tilbakela 3257 meter i 80-sonen på litt under 1 minutt og 22 sekunder. Det tilsvarer 143 kilometer i timen, etter fradrag for sikkerhetsmargin, melder OA.no.

Mannen nektet straffskyld i retten. For det første mente han målingen måtte være feil. Han kjørte en varebil som ikke engang gikk så fort, ifølge hans forklaring.

Dessuten påberopte han seg nødverge, fordi turens formål var å komme til et sted der to mennesker var meldt savnet. Han mente det sto om liv.

God til å kjøre

Alle de tre dommerne stolte på fartsmålingen, og fagdommeren – tingrettsdommer Stig Olav Sletten – mente at tiltalte måtte straffes.

Meddommerne Jens Ramstad og Kari Smedshammer valgte imidlertid å frifinne ham ut fra nødrettsbestemmelsen.

«Tiltalte fikk en telefon fra (NRHs alarmsentral) som han oppfattet innebar en akutt fare for mor og et lite barn. Flertallet kan ikke se at faren kunne vært avverget på annen måte enn at tiltalte kjørte raskt mot stedet. Flertallet er videre av den oppfatning at den fare for liv tiltalte oppfattet, var så alvorlig at det var forsvarlig å kjøre i en vesentlig for høy hastighet», heter det i dommen.

Meddommerne bemerker også at tiltalte har mangeårig yrkeserfaring som sjåfør på et utrykningskjøretøy.

«Det legges derfor til grunn at han ikke utgjorde noen stor fare for andre trafikanter selv om hastigheten har vært høy. Den fare som oppsto ved kjøringen var betydelig mindre enn det som kunne oppnås ved handlingen, nemlig å redde liv», skriver de.

Andre var på vei

Fagdommeren innleder på sin side slik:

«Det grunnleggende og ubestridte faktum er at hjelpearbeidere ikke har anledning til å bryte fartsgrensene når de blir kalt ut på bistandsoppdrag, med mindre det skulle foreligge samtykke fra politiet. Det er ingen uenighet om at dette ikke forelå.»

Fagdommeren kan heller ikke se at vilkårene for nødrett er oppfylt:

«Når det konkret gjelder saken, finner mindretallet for det første at det ikke forelå en fare som ikke kunne avverges på annen måte. Retten viser til at tiltalte var klar over at anmodningen om bistand kom fra politiet. Han var følgelig klar over at redningsmannskaper var varslet», står det i dommen.

Ba om fengsel

Fartsovertredelsen fant sted langs Minnesundvegen i Østre Toten midt på dagen i slutten av mai i år. Hovedforhandling ble holdt for to uker tilbake.

Aktor, politifullmektig Hilde Skinstad, la ned påstand om at tiltalte måtte dømmes til fengsel i 18 dager. Videre ba hun tingretten fradømme mannen førerretten i 18 måneder, samt at han måtte idømmes sakskostnader.

Tiltalte ble imidlertid altså frikjent under dissens.

Denne saken er levert av OA.no.

Reklame

Hev smaken på grillmaten med disse deilige sausene

Kommentarer til denne saken