One Call er et selskap som det alltid har vært mye blest rundt. De har vært en liten urokråke i det norske mobilmarkedet etter at de for noen år siden startet en priskrig som gikk så langt at mange faktisk kunne bruke mobiltelefonen gratis.

Den siste tiden har de kjørt en reklamekampanje som har hatt som mål å formidle at de er like gode som sine konkurrenter, bare billigere.

Forbrukerombudet har reagert kraftig på påstanden om at de er billigere, fordi det er en påstand som alltid må være sann og som må kunne dokumenteres. De har derfor pålagt selskapet å endre sin markedsføring.

- Det smerter oss

Men kontroversen rundt reklamekampanjen stopper ikke der. Telenor mener det billigaktøren for tiden driver med er å fremsette direkte usanne påstander.

At Telenor ikke liker at de blir utfordret på kvalitet, er ikke oppsiktsvekkende i seg selv. Det spesielle er derimot at Telenor er hele årsaken til at One Call hevder at de er «like bra».

- One Call er en del av Tele2-konsernet som blant annet eier selskapet Mobile Norway. Gjennom selskapet Mobile Norway bygger Tele2 ut et mobilnett i Norge. One Call benytter dette mobilnettet. I tillegg til sitt eget mobilnett, som er under utbygging, benytter One Call Telenors mobilnett, der de ikke selv har dekning, sier Telenors informasjonssjef Anders Krokan til Nettavisen NA24.

- Dette betyr at One Calls kunder i utgangspunktet benytter One Call/Mobile Norways mobilnett, men der One Call/Mobile Norways mobilnett ikke har dekning, så overføres deres kunder til Telenors mobilnett, forklarer Krokan.

Med dette som grunnlag mener One Call at de er like gode, men Telenor mener dette er direkte feilaktig.

- Telenor lover ikke å være billigst, men mange ser at totaltilbudet fra Telenor er best, og blir derfor værende hos oss. Denne tilliten setter vi stor pris på, og det smerter oss at vi har en aktør i markedet som driver markedsføring med budskap som ikke er riktig. Det som imidlertid smerter oss mest, er at selskapet sprer villedende informasjon om dekning og kvaliteten på dekning, sier Krokan.

Opplever dårligere kvalitet

Grunnen til at Telenor mener påstanden er villedende er teknisk komplisert, men en trenger ikke å gå lenger enn til One Calls Facebook-side for å se at kundene melder om forskjell.

«Jeg byttet nettopp over til dere ifra Telenor, da jeg følte dere var et bedre og mer konkurransedyktig alternativ. Jeg må si meg delvis fornøyd, da jeg opplever meget varierende dekning på mobilen. Dette problemet hadde jeg ikke tidligere... Er det noe spesiell grunn til dette? Master som er ute av drift e.l.? Bor for øvrig i Oslo, men opplever det flere plasser...»

«Ser at dere har endret reklameteksten. Kanskje dere også burde endre fra like bra til dårlig! Jeg opplever nettutfall oftere enn dekning. Har forsøkt det meste for å fiks problemet men feilen ligger hos dere.»

«Kan dere være så snille å slutte med alle de teite reklamene deres! Selv har jeg One Call, og jeg har alltid dårligere dekning enn alle rundt meg! Dere er billigere, men dårligere!»

- One Calls markedsføring gir et bestemt inntrykk av at One Call søker å bagatellisere eller også dekke over at det er store variasjoner i de norske mobiloperatørenes tilbud om dekning, datahastigheter og tilhørende kapasitet, samt kundenes faktiske opplevelse av dette. One Calls markedsføring er uheldig, og, slik Telenor ser det, også villedende og ulovlig, sier Krokan.

- Påstandene forutsetter at de innenfor eget dekningsområde har like god dekningskvalitet, både kapasitet og datahastighet, som Telenor har innenfor hele det samme området. Telenor bestrider dette, sier han.

Eksempelvis har Telenor rundt 50 basestasjoner på Tromsøya (Tromsø), mens One Call har i underkant av 10.

Datatrafikk den store utfordringen

Ifølge Telenor vil forskjellen være spesielt stor på datatrafikk.

- Datahastigheter er spesielt følsomme for avstand til basestasjon, om en er innendørs/utendørs og antall samtidige brukere. Sammenlignet med One Call/Mobile Norway bygger Telenor et svært tett 3G-nett og dermed vil Telenors kunder oppleve en betydelig bedre og jevnere dekningskvalitet enn One Calls kunder, sier Krokan, og påpeker at datatrafikk er spesielt følsomt for avstand til basestasjonen.

Rent teknisk er en av de største utfordringene at en One Call-telefon alltid vil forsøke å finne nettverket til Mobile Norway, og koble seg over på dette der det er mulig.

Det betyr at om en i en kort periode kommer inn i et område der telefonen finner One Calls eget nett, vil den bytte over. Kommer du ut av dekningssonen vil telefonen igjen bytte tilbake til Telenors nett.

- Overgangen fra One Call/Mobile Norways mobilnett til Telenors mobilnett vil, for kunden, kunne medføre redusert kvalitet på tjenesten, sier Krokan.

I tillegg fører konstant søking etter et alternativt nett til at mobiltelefonen kan få merkbart redusert batterikapasitet.

- Dersom en busspassasjer med et One Call-abonnement bruker mobildata for å surfe på Internett, vil kundens datahastighet bli dårligere jo lengre unna kunden beveger seg bort fra One Call/Mobile Norways basestasjon. One Call-kunden vil oppleve dårligere og dårligere datahastighet etter hvert som kunden beveger seg ut av One Call/Mobile Norways dekningsområde og vil til slutt bli overført til Telenors mobilnett. En annen passasjer med Telenor-abonnement kan oppleve gode og mer stabile datahastigheter under hele bussreisen fordi basestasjonene står tett og fordi kunden er på Telenors mobilnett hele tiden. Når One Calls kunde er helt utenfor One Calls eget dekningsområde, vil kunden være på Telenors mobilnett og ha den samme kvaliteten som Telenors egne kunder, forklarer Krokan.

- Kan bevise kvalitet

Krokan mener Telenor har godt grunnlag for å påstå at de leverer en bedre tjeneste enn sine konkurrenter.

- Det kan underbygges blant annet med at Telenor har vunnet alle tester som er foretatt av mobilt bredbånd de siste 5 år. Det beviser kvalitet, mener Krokan.

På toppen av dette påpeker Telenor at One Calls kunder ikke har tilgang til 4G-nettet som nå bygges ut.

- One Call har ikke 4G-nett og kan da heller ikke tilby tilsvarende hastighet for mobilt databruk. At Telenors 4G-nett gir en vesentlig bedre opplevelse ved bruk av mobildata er utvilsomt, sier Krokan.

Telenor reagerer også på at One Call ikke er spesielt frempå med å informere om hvor en får Telenors dekning, og hvor en benytter Mobile Norways nett.

- På hjemmesidene til One Call finnes kun Telenors dekningskart. Det er ikke eget dekningskart for One Call. Det gis altså ikke informasjon om hvilke byer de har dekning i med eget nett. Slik Telenor ser det, er det ikke mulig for en forbruker å foreta en fornuftig sammenligning eller vurdering av sannhetsgehalten i One Calls påstander om å være «like bra» på dekning som Telenor eller at «dekning er dekning».

- Har ikke fått klager

Krokan sier at de har forsøkt å få Forbrukerombudet til å se på saken, men at de ikke har gjort noe med saken.

- Denne saken er nok litt komplisert, og sånn vi har forstått det kan man oppleve en annen kvalitet om en er i randsonen av dekningsområdet. Det er flere hensyn her, men en av tingene er at vi ikke har fått noen klager. Forbrukerhensynet er ikke tilstrekkelig til stede for at vi har mulighet til å ta det opp. Vi har totalt 30 ansatte som fører tilsyn med all reklame i alle kanaler fra alle bransjer, og da må man prioritere, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet til Nettavisen NA24.

Han sier de opplever at det er dekning One Call fokuserer på, og at det spesielle i denne saken er nettopp at One Cal benytter Telenors nett der de selv ikke har dekning.

- Når det kommer til mobiltjenester er kvalitet viktig, og det vil være noen forskjeller, men mange forbrukere vil oppleve mobiltjenester som en generisk ytelse, og da er det pris som er viktig, sier han.

- Desperat handling

Administrerende direktør Øistein Eriksen i One Call reagerer kraftig på Telenors utspill.

- Jeg oppfatter utspillet som en desperat handling fra Telenor. De tåler åpenbart ikke at mobilkundene liker One Call bedre enn dem. Dette er en absurd tilnærming fra den tidligere telemonopolisten. Begrepet «like bra» handler først og fremst om hvordan kunden opplever de tjenestene vi og andre aktører tilbyr. Det handler om summen av ting og hvordan mobilkundene – markedet – totalt sett opplever de enkelte mobiloperatørene. Det er derfor meningsløst å tilnærme seg begrepet med ulike tekniske sammenligninger, sier Eriksen til Nettavisen NA24.

- Når alle nøytrale kundeundersøkelser de senere år viser at One Call har Norges mest fornøyde kunder er dette et godt bevis på at våre kunder opplever oss som minst like bra som alle andre, sier Eriksen.

Han viser til at One Call blant annet ligger på topp i sin bransje på Norsk Kundebarometer de to siste årene, samt vunnet fire år sammenhengende i EPSIS kundetilfredshetsundersølelser i mobilmarkedet.

- Bedre enn Telenor

Han er ikke med på at en får en bedre opplevelse som Telenor-kunde i områder der One Call har eget nett.

- Vi betaler hundrevis av millioner i året på å leie kapasitet i Telenors nett, og faktum er at våre kunder kan benytte seg av to nett, og at våre kunder dermed har bedre dekning enn Telenors på mange steder. Vi bygger vårt eget nett med den nyeste og beste teknologien som finnes, og vår påstand er at kunder som er i vårt nett ofte har bedre kapasitet og høyere datahastighet enn Telenors kunder, av den enkle grunn at vi har færre kunder tilknyttet hver basestasjon enn tilfellet er med Telenor. På to år har vi gått fra en befolkningsdekning på 25 prosent til 66 prosent, og målet er klart; vi skal bryte opp Telenor og NetComs infrastrukturduopol, sier han.

Under kan du se en av reklamefilmene til One Call.

HTML EMBED

- Vurderer å droppe Telenor

Eriksen sier nå at de vurderer å droppe Telenors nett.

- Vi opplever at NetCom ligger langt foran Telenor når det gjelder 4G dekning, og inntil vi har ferdigstilt vårt nett og fått frekvenser til å ta i bruk 4G, så vil vi vurdere å bruke NetCom på 4G i stedet for Telenor.

- Jeg vil også gjerne minne Telenor om hva deres egne advokater skrev i rettsdokumentene i saken hvor de saksøkte Tele2/Network Norway og tapte. Der har de skrevet svart på hvitt at «Dersom aktøren som krever tilgang til Telenors nett også kunne ha avtale om tilgang til TeliaSoneras nett, samt til det nett operatøren selv bygger ut, vil aktøren oppnå en særstilling ved å kunne tilby sine kunder best dekning i Norge via tre nett (rettsprosesskriv fra Telenor, 8. juni 2012)».

- Vi tilbyr riktignok ikke i dag våre kunder tilgang til TeliaSonera/NetComs nett, men sitatet viser at Telenor selv mener at våre kunder har bedre dekning enn deres egne, avslutter One Call-sjefen.