Tenåringen fikk seks måneders fengsel for vold mot en lærer på Oslo handelsgymnasium, og flere andre episoder med vold, trusler og ordensforstyrrelser.

I tillegg må tenåringen betale en erstatning med nesten 50.000 kroner dersom dommen fra Oslo tingrett blir stående.

Domfelte erkjente delvis straffskyld for et tilfelle av ordensforstyrrelse, men for øvrig erkjente han ikke straffskyld for de andre tiltalepostene.

Her kan du tipse Nettavisens redaksjon på mail, eller ringe 02060.

Tok strupetak på lærer

Det var i mai i fjor at den domfelte tenåringen banket på døren til klasserommet hvor den fornærmede læreren, Clemens Saers, var i gang med undervisningen av tre elever.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett har domfelte forklart at han ville snakke med en av elevene om penger, noe læreren ikke ønsket fordi det forstyrret undervisningen.

Les også: Hvert år rammes 800 lærere av vold og trusler

Les også: Tenåring erkjente ikke straffskyld for lærervold

Les også: Mistet stemmen etter vold i klasserommet

Saers skal ifølge dommen ha skubbet bort tenåringen for å lukke døren, men før døren gikk i lås skal domfelte ha tatt tak i begge sider av lærerens strupe i flere sekunder. I dommen heter det videre:

«Han holdt lenge nok til at fornærmede ble rød i ansiktet og elevene i klasserommet ble oppmerksomme på taket tiltalte hadde. Fornærmede opplevde også at taket vedvarte, og at tiltalte ikke slapp. Elevene i klasserommet fikk tid til å oppfatte at fornærmede var i livsfare og til å reagere på den oppfattede livsfaren.»

– Læreren var bevisstløs

Retter legger også til grunn at læreren ikke var ved reell bevissthet like etter hendelsen.

Etter volden skal Saers og de tre elevene ha forskanset seg i klasserommet og bedt om assistanse fra administrasjonen.

Rektor ved den videregående skolen forklarte også i retten at læreren brøt sammen i hikstegråt, noe retten har vektlagt i bevisvurderingen.

Retten slår også fast at selv om læreren skubbet domfelte, slik at han kunne lukke døren og fortsette undervisningen, kan ikke dette regnes som et angrep som kan rettferdiggjøre nødverge eller legemsfornærmelse.

Den nå domfelte tenåringen var tiltalt for flere forhold, deriblant vold mot offentlig tjenestemann, trusler mot offentlig tjenestemann og ett tilfelle av å ha forstyrret ro og orden.

Det siste forholdet skjedde på en trikk 16. mai i fjor der han skal ha øvet vold, truet og ropt høyt til billettkontrollørene på 18-trikken.

Tenåringen ble dømt til seks måneders fengsel for de ulike forholdene. I tillegg ble læreren tilkjent erstatning for til sammen 152.440 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.