Milliardene ruller for å holde norsk landbruk i gang. Brorparten av inntektene kommer fra markedet - det du og jeg betaler for kjøtt, melk og korn. Men for at bonden skal ha en inntekt å leve av, må også staten trå til.

OECD (organisasjon for økonomisk samarbeidog utvikling) foretar beregninger av støtten til jordbruket i de enkelte medlemslandene.

For Norge viser beregningene for 2009 at importvernet utgjør 11,1 milliarder kroner og budsjettstøtten 12,3 milliarder kroner. Samlet utgjør importvern og budsjettstøtte 66 prosent av total produksjonsverdi.

44.580 bønder får støtte
- Det er 44.580 bønder som mottar tilskudd fra oss, sier rådgiver Lars Jørund Østby hos Statens landbruksforvaltning til Nettavisen.

Det ligger an til rekordutbetaling i år:

- Antagelig blir samlet utbetaling høyere i år enn i fjor, for så langt har vi utbetalt 5,096 milliarder så langt, sier Østby.

Her kan du søke på den enkelte bonde

En kjent bonde er avgåtte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp). De ferske tallene viser at han fikk utbetalt 306.402 kroner for søknadsomgangen i august.

Det er 38.712 kroner mer enn han fikk i fjor og 49.512 kroner mer enn året før.

August 2008

256.890 kr

Januar 2009

153.154 kr

August 2009

267.690 kr

Januar 2010

165.422 kr

August 2010

306.402 kr

Til høyre kan du se hva Terje-Riis Johansen har fått i støtte.

Venstre kolonne angir søknadstidspunkt.

Familien i sving
Som statsråd fikk Riis-Johansen (43) 1.071.600 kroner i lønn, i tillegg til en rekke frynsegoder. Tirsdag kveld ble det klart at Riis-Johansen er Senterpartiets fylkesordførerkandidat i Telemark.

På gården hans i Skien er det mange kyr, og kona og hans tre barn deltar i gårdsarbeidet.

I 2010 utgjorde produksjonstilskuddet rundt 7,1 milliarder kroner av jordbruksavtalen, mens tilskudd til ferieavløsere utgjorde 1,1 milliarder kroner.

Her kan du lese mer om de enkelte tilskuddene

Kan søke på navn, kommune og fylke
Hvert år er det to søknadsomganger for produksjonstilskudd, 20. august og 20. januar. Nå har utbetalingene fra søknadsomgangen i august i fjor kommet, og hele oversikten er lagt ut på nettsidene til Statens landbruksforvaltning. Der er det mulig å se hva hver enkelt mottaker har fått. I tillegg til navn, kan søket avgrenses til fylke og kommune.

Tallet som vises er tilskudd ved hovedutbetalingene.

Her kan du søke på den enkelte bonde

Ikke noe fullstendig bilde
«Opplysninger om tildelte produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid alene gir derfor verken noe fullstendig bilde av støtte gitt til ulike produksjoner og regioner, eller den økonomiske situasjonen for hvert enkelt foretak», heter det på nettsidene.

Det er også andre tilskudd som tilflyter norske bønder som ikke vises her. Blant annet er pristilskuddene ikke tatt med. De har ofte en sterk distriktsprofil.