Gå til sidens hovedinnhold

Terra-kommunene får 435 millioner

Terra-kommunene får nær 435 millioner kroner fra konkursboet - og trekker et lettelsens sukk.

Konkursboet etter Terra Securities ASA har lagt fram sin innberetning. Her gjør de det klart at det er penger å hente for kommunene som tapte store summer på feilslåtte investeringer i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik får 434,8 millioner kroner.

Fornøyd Hemnes-ordfører
- Dette var kjempegodt, endelig enn nyhet vi kan være fornøyd med, sier ordfører i Hemnes, Kjell-Idar Juvik (Ap), til NTB. Hemnes måtte føre 100 millioner kroner som tap i fjor. Med hjelp av penger på fond ble underskuddet redusert til 73 millioner kroner. Etter meldingen fra konkursboet tirsdag, kan kommunen kutte tapet med ytterligere 31 millioner kroner, og det gjenstår drøyt 40 millioner kroner, ifølge NTB.

Bostyret etter konkursboet for Terra Securities ASA konkluderer med at kommunene har såkalt separatistrett, og det er denne som gjør at de får penger. Med «separatistrett» menes at et krav er sikret ved pant eller at man har eiendomsrett til noe slik at kravet holdes utenfor konkursen.

Ingen anmeldte krav er godkjent
Det er anmeldt 393 krav for et samlet beløp på 1,7 milliarder kroner i boet. Av disse kravene utgjør Terra-kommunenes krav 1.451 millioner kroner. Øvrige krav beløper seg til 249 millioner kroner. Ingen av de anmeldte krav er foreløpig godkjent, og boet antar at summen av kravene blir redusert når fordringene etter hvert blir prøvet, heter det i en pressemelding fra konkursboet.

Det er imidlertid realisert verdier for 752 millioner kroner i boet. Av dette utgjør 434,8 millioner kroner innbetalinger fra tvangsrealisjon og salg av kommunenes obligasjonsinvesteringer, samt tilbakeføring av tilleggssikkerheter innbetalt av kommunene. Det er i den forbindelse konkursboet har vurdert den såkalte separatistretten og kommet til at gjenstående midler – 434,8 millioner kroner – kan utbetales til kommunene.

317,5 millioner står igjen
«Kommunens midler trekkes dermed ubeskåret ut av boet, mens de gjenstående midlene i boet – NOK 317,5 millioner – danner grunnlaget for boets videre behandling og fordeling mellom dividendeberettigede kreditorer», heter det i pressemeldingen fra bostyret ved advokatene Jon Skjørshammer og Jeppe Normann.

Innberetningen er lagt ut på www.selmer.no .