Gå til sidens hovedinnhold

Terrorsiktede fengsles videre

Retten mener mistanken mot terrorsiktede Arfan Bhatti (bildet) og en medsiktet 28-åring er styrket.

Det kommer fram av fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett som ble kjent ved 17-tiden fredag ettermiddag.

«Samlet finner tingretten at det er mer sannsynlig at de siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen enn at de ikke har det,» står det i kjennelsen.

Retten mener de siktede fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, og begrunner den videre fengslingen med faren for bevisforspillelse.

- Ikke svekket mistanke

Arfan Bhatti og tre andre er siktet for å stå bak skytingen mot synagogen på St. Hanshaugen i Oslo, der minst ti skudd ble avfyrt med et automatvåpen.

De er også siktet for å planlegge terrorhandlinger på norsk jord.

«Retten er videre av den oppfatning at sakens omfang og kompleksitet slik saken står pr. i dag ikke tilsier at den tiden som har gått i seg selv innebærer at mistanken svekkes. I den forbindelse vises det til at det kun er to måneder siden pågripelsen, og at saken således fortsatt må kunne karakteriseres å være i en forholdsvis tidlig fase samlet sett,» skriver tingretten.

Retten mener det fortsatt er skjellig grunn til mistanke mot alle de fire siktede, deriblant den antatte hovedmannen Bhatti.

De mener at «siktede Bhatti fortsatt med skjellig grunn kan mistenkes for de forhold som er beskrevet i siktelsen».

- Nytt om våpenhandel
Det påpekes derimot at mistankegrunnlaget overfor Bhatti og en av de andre siktede, en 28 år gammel mann, er blitt noe styrket i inneværende fengslingsperiode, som følge av nye opplysninger om våpenhandel i Vestfold.

Ifølge kjennelsen så viser dette at det «foreligger en klar intensjon om å få tak i våpen».

«Det synes som om siktede Bhatti møter sin kontaktperson i Vestfoldsområdet i Tønsberg og at siktede X var tilstede på dette møtet,» skriver tingretten.

«Retten bemerker imidlertid at etterforskningen foreløpig har dokumentert noen klar link mellom disse nye opplysningene og forholdene beskrevet i siktelsen. Samlet finner likevel at mistankegrunnlaget mot siktede Bhatti er betydelig sterkere enn for de øvrige siktede,» står det videre.

- Jeg er overrasket

Bhattis forsvarer, advokat Arild Holden, er overrasket over at ingen av de fire ble løslatt.

- Jeg er faktisk litt overrasket over at ingen ble løslatt i dag. Jeg hadde regnet med at noen, en eller to av de siktede, hadde blitt løslatt, sier Holden til Nettavisen.

Han mener retten har senket terskelen for kravene til at det skal være skjellig grunn til mistanke.

- Jeg føler muligens at domstolen er noe preget av at det er en uvanlig sak, sier Holden.

- Hvordan reagerer du på at retten mener mistanken mot Bhatti er styrket?

- Jeg noterer meg det, men jeg er sterkt uenig i det. Min oppfatning er at man er veldig langt unna de bevisene som kreves for domfellelse, sier advokaten.

Holden mener politiet sitter med svært dårlige bevis i saken, og skal nå vurdere om de skal påkjære fengslingskjennelsen.

- Kan påvirke vitner
Politiadvokat Thomas Blom ba tidligere fredag om nye fire uker varetektsfengsling for de fire terrorsiktede.

Retten frykter at de siktede vil ødelegge for etterforskningen dersom de blir løslatt.

«Det foreligger for hver av de fire siktede en reell mulighet til å kunne forspille bevis, og for hver av de siktede sannsynlighetsovervekt for hver enkelt siktet at vedkommende vil gjøre dette, ved for eksempel å påvirke vitner og medskyldige, herunder å dekke over medimpliserte, dersom vedkommende siktet løslates», skriver tingretten.

De siktede må sitte fengslet med brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem