Gå til sidens hovedinnhold

Thendrup slipper ikke ut

Thomas Thendrup slipper ikke ut av varetektsfengsling. Det avgjorde Høyesteretts kjæremålsutval fredag.

Høyesteretts kjæremålsutval behandlet fredag spørsmålet om Nokas-tiltalte Thomas Thendrup skal slippe ut av varetekt mens han venter på at saken hans skal behandles på nytt i Gulating lagmannsrett.

Thendrups advokat, Berit Reiss-Andersen, påkjærte varetektsfengslingen etter at Gulating lagmannsrett sist uke frikjente Thendrup for Nokas-ranet, for så å sette juryens kjennelse til side, og varetektsfengsle ham på nytt.

Da forhandlingen i Nokas-saken fortsatte denne uken, var det uten Thomas Thendrup på tiltalebenken. Han vente rnå på at saken skal komme opp på nytt. Det vil ikke skje før høsten 2007 fordi hans forsvarere ikke har anledning tidligere.

Foreløpig er Thendrup varetektsfengslet fram til 16. februar.

Også selve tilsidesettingen av juryens frifinnende kjennelse, har blitt påkjært til Høyesterett. Behandlingen av den saken er ennå ikke klar.

Høyesterett gir altså påtalemyndigheten medhold i at tiltalen mot Thomas Thendrup er så alvorlig at det ikke er urimelig å holde ham varetektsfengslet selv om saken ikke skulle komme opp før høsten 2007. Høyesterett viser til at det ligger en detaljert dom fra tingretten som forklarer domfellelsen av Thomas Thendrup. Thendrup ble dømt til 16 års forvaring i tingretten.

Høyesterett skriver at den ikke kjenner begrunnelsen for lagrettens frikjennelse, men poengterer at kravene for varetektsfengsling ikke er så strenge som kravet for domfellelse: Det skal altså mindre bevis til for å holde Thomas Thendrup i videre varetekt, enn å dømme ham.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren