Gå til sidens hovedinnhold

Thon-sak til Høyesterett

Høyesterett skal behandle et kjæremål fra Olav Thon med begjæringen om ileggelse av rettergangsbot mot Nettavisen.

Olav Thons advokat, John Christian Elden, sa før jul at Thon ønsker at Høyesterett skal ta stilling til om Nettavisen skal bøtelegges i forbindelse med at han ble navngitt i en farskapssak.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har enstemmig besluttet at kjæremålssaken skal behandles i Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett avviste kjæremålet fra Thon i slutten av november.

Ikke rettergangsbot
Olav Thon ville at Nettavisen skulle ilegges rettergangsbot etter at avisa navnga ham i en farskapssak.

I en kjennelse 16. oktober sluttet Oslo tingrett at Nettavisen ikke skulle ilegges rettergangsbot.

Thon påkjærte kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, men lagmannsretten avviste kjæremålet. I tillegg ble Thon ilagt saksomkostninger for TV 2 Interaktiv med 7500 kroner.

Dermed påkjærte Thon kjæremålet til Høyesteretts kjæremålsutvalg.

- Det er positivt at Høyesterett ser så viktig på denne saken at de vil underkaste den fulle forhandlinger, slik at vi kan få en avklaring i saken, sier Thons advokat John Christian Elden til Nettavisen.

- Jeg har ikke mottatt kjennelsen ennå men dersom det er riktig er det gledelig for Thon og hensynet til personvernet mot å bli hengt ut i media i personlige forhold, sier Elden.

Navngitt
Nettavisen navnga i september Thon i forbindelse med at en mann hadde gått til retten for å få vite om han var sønn av milliardæren.

Thon ble pålagt av tingretten å avgi DNA-prøve. DNA-prøven viste at mannen ikke var sønn av Thon.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling