- Studielånsrenta skulle egentlig steget til 3,0 prosent fra 1. juli, men nå stiger den i stedet litt mer, til 3,065 prosent, sier informasjonssjef i Lånekassen Astrid Mjærum til NA24.

- Kan du forklare?

- At renten stiger raskere enn den ellers ville gjort skyldes at vi nå faser inn den nye renteberegningsmetoden for studielån, sier Mjærum.

Hun forklarer at med den nye renteberegningsordningen, som gjelder for statsbankene, Husbanken, Statens Pensjonskasse og Lånekassen, vil renteetterslepet i forhold til markedsrenten bli mindre enn det er i dag.

Det skyldes at rentene heretter fastsettes seks ganger i året, mot tidligere fire.

Raskere opp, raskere ned
Den nye renteordningen fører til at kundene får gleden av raskere rentekutt når renten synker. Samtidig vil studielånsrenten også følge markedsrenten tettere, når denne stiger.

- Da rentene falt kraftig gjennom 2008 og litt ut i 2009, ble Lånekassen kritisert for at vi ikke fulgte rentenedgangen. Etter at renten har begynt å stige igjen, har derimot betraktelig færre hatt innvendinger mot at studielånsrenten har hengt etter markedet, påpeker Mjærum.

Flere muligheter for binding
Kundene vil nå kunne binde renten seks ganger i året, mot fire i den tidligere ordningen.

- Du vil fortsatt få fire regninger i året, men du vil få muligheten til å binde renten annenhver måned, ikke bare hver tredje slik det har vært til nå, forteller Mjærum.

De neste fastrentesatsene blir klare 1. juni, og fristen for å søke fast rente fra 1. juli vil bli allerede 12. juni.

Ny renteordning fastsatt av Finansdepartementet
Det er Finansdepartementet som har bestemt at Lånekassen og de andre statsbankene skal ha en ny renteordning. I tillegg til raskere renteøkning, og -kutt, innebærer nyordningen at kundene skal få fullt innsyn i rentefastsettelsen. Renten vil heretter oppgis med tre desimaler, og detaljer i rentefastsettelsen vil være tilgjengelig på Lånekassens hjemmeside.

For de av Lånekassens kunder som har flytende rente, vil renten være på 2,8 prosent fram til 1. juli. Deretter stiger den som nevnt til 3,065 prosent.

465 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 82 000 har fast rente.