Nordmenn har satt ny sparerekord. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I løpet av året til og med 1. kvartal 2012 satte norske husholdninger inn hele 69,9 milliarder kroner i bankinnskudd sammenlignet med 66,3 milliarder kroner i 2011.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

- Plasseringer i bankinnskudd har aldri tidligere vært målt så høyt over en firekvartalsperiode, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine hjemmesider.

Hvilken bank tilbyr best inskuddsrente? Se oversikt nederst i saken

405.000 kroner i snitt
Deler vi 69,9 milliarder kroner på antall husholdninger i Norge (2,2 milloner) får vi at gjennomsnittshusholdningen satte inn 31.772 kroner på bankbok i løpet av siste år.

Totalt hadde norske husholdninger 890,7 milliarder kroner i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. Tallet tilsier at gjennomsnittshusholdningen hadde 405.000 kroner i bankinnskudd på samme tidspunkt.

Fordelt på aldersgrupper viser de siste tilgjengelige tallene fra SSB følgende oversikt over nordmenns bankinnskudd:

Som tabellen viser er det stor spredning i sparingen blant ulike aldersgrupper. Unge husholdninger har høy gjeld og små bankinnskudd sammenlignet med eldre aldersgrupper.

Kun to grupper i «pluss»
Verdt å merke seg er at kun aldersgruppene 67-79 år og «80 år eller eldre» har større bankinnskudd enn gjeld.

Er du en av de stadig flere nordmenn som plasserer penger i bankinnskudd er det verdt å merke seg hvilke banker som gir best innskuddsrente.

Landets beste innskuddsrenter
Tabellen nederst viser de ti beste innskuddsrentene både for deg som er under 34 år og har muligheten til å spare i Boligsparing for Ungdom (BSU) og deg som er eldre og må ta til takke med vanlige innskuddsrenter.

Som vi ser er det Åfjord Sparebank og Sunndal Sparebank som i øyeblikket tilbyr landets beste BSU-rente. Har du 100.000 kroner på en BSU-konto her får du en årligs avkastning (et årlig overskudd) på 5300 kroner. I tillegg kommer skattefradraget på 20 prosent av spart beløp.

Er du over 34 år og ikke har tilgang til BSU-sparing er det svenske Bluestep Finans som tilbyr best innskuddsrente. Velger du avtalen med fast innskuddsrente over syv år får du en effektiv innskuddsrente på 4,69 prosent og en årlig avkastning på 4690 kroner dersom sparebeløpet er 100.000 kroner.