Rettssaken er berammet i Bolzano i Nord-Italia 13. mars klokken 09.30. Dette ble endelig klart 18. desember, som er samme dato som tiltalen er endelig utferdiget.

Det var en periode usikkert om det faktisk ble en rettssak i Italia, etter at italienske myndigheter trakk utleveringsbegjæringen mot Krekar. Det har også vært aktuelt å utsette saken, men like før jul meldte Nettavisen nyheten om at det altså blir rettssak.

I tiltalen kommer det frem at italiensk politi mener at Krekar har bygget opp i ny terrororganisasjon med navnet «Rawti Shax». Politiet mener dette er en forlengelse av terrororganisasjonen «Ansar al Islam», som ble oppløst i 2003, og som ble ledet av Krekar.

Les også: Frp-topp hadde hemmelig Krekar-møte med Italia

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

- Norge var terrormål

I tiltalen heter det blant annet:

«(...). Rawti Shax (...) kjennetegnes av tro, radikalisme og fundamentalisme. Organisasjonens formål var internasjonal terrorisme gjennom et nettverk av operative celler i Europa og Midt-Østen (særlig i Tyskland, Sveits, Storbritannia, Finland, Italia, Sverige, Norge, Irak, Iran og Syria) (...).»

Tidligere er det blitt kjent at at Krekar skal ha snakket om å sprenge en bombe ved inngangen til Kongsvinger fengsel, brenne det norske flagget, brenne grunnloven og sette fyr på Stortinget.

Brynjar Meling som er Krekars faste forsvarer har ikke besvart Nettavisens henvendelser fredag. Men han har flere ganger uttalt at Krekar nekter straffskyld.

- Vi er kjent med dette og engasjerer oss sammen med en italiensk forsvarer for å forberede saken best mulig, uttalte Meling til Nettavisen i desember, og fortsatte:

- Krekar møter ikke. Hvem er det som vil reise ut av et land og ikke få komme tilbake, når man ikke har gjort noe galt?

Les også: - Krekar ikke den eneste som har sagt at han ønsker å sprenge døren i Kongsvinger fengsel

I slutten av november ble det kjent at Krekar ikke utleveres til Italia, slik det hadde blitt begjært om. Det var domstolen i Trento som i mars i år slo fast at han skulle løslates fra varetektsfengsling.

- Vil skape frykt

I tiltalen står det også at organisasjonens endelige mål er å velte den sittende regjeringen i irakisk Kurdistan og erstatte den med en teokratisk stat basert på anvendelsen av islamsk Sharia.

Det kommer også frem at Rawti Shax skal ha hatt som mål å slutte seg til Islamsk Stat, kalifatet som ledes av det som er ansett som en av verdens farligste menn Abu Bakr al-Baghdadi.

Les også: Krekar kan bli værende i Norge til 2022

Videre heter det i tiltalen:

«Andre mellomsiktige mål var gjennomføringen av voldelige aksjoner også på europeisk jord eller mot vestlige interesser, for å skape frykt i befolkningen eller utøve press på statsmaktene og på internasjonale organisasjoner (...).»

Krekar er også tiltalt for å ha rekruttert, og radikalisert, personer til terrorvirksomhet gjennom det påtalemyndigheten kaller et internettuniversitet med navnet «Ibnu Taymiyya».

Påtalemyndigheten mener også at Krekar valgte ut og utnevnte lederne i den angivelige terrororganisasjonen Rawti Shax.

Les også: Krekar kan få tusenvis av kroner i erstatning

- Vil gi penger til martyrer

Krekar blir også beskyldt for:

  • å vedta operative strategier, peke ut mål og godkjenne alle initiativene i Rawti Shax.
  • å styre media- og kommunikasjonsstrategien.
  • å ha pekt ut og godkjent finansieringskilder og pengebruken til Rawti Shax.
  • å ha planlagt hemmelige operasjoner med formål å skade kurdiske regjeringsrepresentanter, som skulle bli kidnappet og utpresset for å få informasjon.

I tiltalen kommer det også frem at påtalemyndigheten mener at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt å gjennomføre voldelige gjerninger, ved å bruke personer med europeiske reisedokumenter.

Ifølge italiensk politi skal Krekar også ha hatt en egen «jihad-pott», som var penger som skulle gå til jihad-martyrers familiemedlemmer.

En norsk statsborger, bosatt i Østfold, er sammen med en irakisk statsborger, bosatt i Drammen, medtiltalt i saken.

Verken Krekar, Østfold-mannen eller den irakiske statsborgeren har planer om å reise til i Italia og imøtegå de alvorlige terroranklagene.

Møter ikke i retten

Nettavisen har tidligere omtalt at Krekar kan dømmes for terrorvirksomhet i Italia, selv om han ikke møter i retten. I Norge kan man ikke dømmes uten må møte i retten dersom dommen er på ett års fengsel og oppover. I Italia kan personer som ikke møter i retten likevel dømmes for alvorlig kriminalitet. De dømmes da «in absentia» (i fraværet til).

I tillegg til Krekar og de to andre mennene bosatt i Norge, er tre andre personer, boende i England, tiltalt i samme sak. Politiet har benyttet seg av romavlytting av Krekar da han sonet en trusseldom i Kongsvinger fengsel, kommunikasjonskontroll, overvåking på nett og spaning av personer i det angivelige terrornettverket.

- Min klient benekter enhver befatning med medvirkning til rekruttering til terrorvirksomhet, det være seg i Norge eller Europa for øvrig. Det siste året var han også i et motsetningsforhold til Krekar, sier forsvarer Truls Dramer til Nettavisen.

Har møtt terrordømt

Solveig Høgtun forsvarer den irakiske statsborgeren, som også nekter straffskyld.

- Min klient nekter straffskyld etter tiltalen, han har vært en venn av Krekar, men han har ikke besøkt Krekar i fengselet mer enn én gang fra sommeren 2012. Han er ikke medlem av Rawti Shax, og har heller ikke deltatt på hemmelige internettmøter med noen av de andre navngitte i tiltalen, sier hun til Nettavisen.

- Han har truffet Rahman Nauroz (som ble dømt til seks års fengsel i samme sakskompleks, journ. anm.) ved én anledning i Italia, men av det avlyttede materialet fremgår det klart at han ikke er en som er med i noen terrororganisasjon, og har aldri vært det. Min klient er totalt motstander av terror, enten det er i Irak, Syria, Europa eller andre plasser i verden.

Har du sett denne Krekar-videoen?

HTML EMBED
embedNAvideo("L1rxnym-irAlxES65j6xHw", false)