Torsdag startet den krigsforbrytertiltalte 42 år gamle norske statsborgeren, opprinnelig fra Stolac i Bosnia-Hercegovina, sin forklaring i Oslo tingrett. Det er første gang en norsk rett behandler en sak om krigsforbrytelser siden rettsoppgjøret etter den andre verdenskrig.

Tiltalte brukte store deler av sin forklaring til å redegjøre for hvordan han endte opp i den kroatiske HVO-styrken.

- Den gangen oppfattet jeg både serbere og kroater som fiender. Ettersom jeg ikke hadde noe valg, måtte jeg melde meg i den kroatiske HVO-styrken for å redde livet mitt. For å unngå å bli pågrepet og kanskje drept, sa 42-åringen i Oslo tingrett ifølge VG Nett.

42-åringen erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet onsdag. Tiltalen omfatter ulovlige bortføringer, to tilfeller av tortur og en voldtekt i Dretelj-leiren.