En ny rapport laget av Vista Analyse på vegne av NHO avslører skremmende forhold ved norske tilsynsvirksomheter.

Utredningen, som ikke legges fram offisielt før 14. juni, konkluderer blant annet med følgende:

- Tilsyn kan ikke dokumentere at gebyrene er fastsatt på riktig måte.

- Tilsynene opererer med vidt forskjellige timepriser i forbindelse med kontroller.

- Justérvesenet har en timepris på hele 3.340 kroner, mens øvrige tilsyn ligger langt lavere.

- Det er uklart om kryssubsidiering fører til skjev fastsettelse av gebyrer.

Bekymret for byråkratitrollet? Det er også sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum. Les kommentaren: Byråkratiet svulmer opp.

Svak styring og manglende prisdokumentasjon
Utredningen sier også at departementene har en svak styring av hvordan tilsynene faktisk fastsetter gebyrene.

- I dag skal ikke de statlige tilsynene gebyrlegge aktiviteter for å oppnå høyere inntekter, eller gå etter de mest betalingsdyktige bedriftene. Mye tyder på at de gjør det likevel, skriver Vista Analyse.

Et annet problem for næringslivet er at tilsynene nekter å dokumentere grunnlaget for stive timepriser.

- Rapporten tør ikke konkludere med hva prisene skulle ha vært fordi vi ikke får konkret dokumentasjon fra tilsynene, opplyser informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen i NHO til NA24.

NA24 har kontaktet Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for kommentar. Ingen av dem vil kommentere saken før rapporten offentliggjøres i sin helhet 14. juni.

- Kjenner oss ikke igjen
Avdelingsdirektør Knut Lindløv i Justervesenet svarer imidlertid på kritikken og uthengingen av vesenets timepris.

- Hvordan rettferdiggjør dere en timepris på 3.340 kroner og hvorfor nekter dere å dokumentere grunnlaget for timeprisen?

- Først vil jeg si at vi ikke kjenner oss igjen i flere av punktene. Når det gjelder dokumentasjon av timepriser så kan jeg med hånden på hjertet si at vi er helt åpen. Vi har ikke noe å skjule, sier Lindløv til NA24.

Han innrømmer at timeprisen kan virke høy.

- Det skyldes imidlertid at vår virksomhet er litt spesiell. Når vi skal kontrollere måleinstrumenter må vi dra ut til bedriftene - de kommer ikke til oss. I tillegg må vi ofte ha med oss tungt måleutstyr, noe som fører til vesentlige transport og reiseutgifter, sier Lindløv.

For eksempel må Lindløvs kolleger transportere lodd på flere titalls tonn når de skal sjekke overlast på lastebiler.

- Vi har akkurat foretatt en stor gjennomgang av vår gebyrstruktur, og jeg forsikrer at timeprisene kun dekker vår faktiske tilsynskostnad. Dette er ikke noe vi beriker oss på, sier Lindløv.

------------------------------------

Fakta om Justervesenet
Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Handelsdepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk og er et kompetansesenter for næringslivet, statlige og kommunale myndigheter.

Justervesenet har også det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet "Lov om målenheter, måling og normaltid" som trådte i kraft fra 01.01.2008.

Justervesenet utfører:

Kalibrering

Typeprøving og Typegodkjenning

e-merking

Lovregulert måling

Regelverkutvikling

Utredninger og samfunnsøkonomisk analyse

Måleteknisk bistand

Forskning og utvikling

Opplæring ved kurs

Kilde: Justervesenet.