Dommeren i Oslo tingrett foreslår at Anders Behring Breivik kalles inn til rettssaken hans mot staten i mars.

Det vil bli opp til fengselsvesenet å vurdere om han kan delta.

Statens prosessfullmektig, advokat Marius Kjelstrup Emberland, hadde bedt retten om at massedrapsmannen kunne delta på videolink fra fengselet.

– Jeg kan ikke se at retten har noen hjemmel til å nekte ham å møte hvis han vil det, sa dommeren Helen Andenæs Sekulic under et forberedende rettsmøte i Oslo tingrett fredag.

Les: Breivik fra fengselet: – Jeg vil sultestreike til døden
Les også: Breivik droppet sultestreiken

– Rettighetsbrudd
Breivik stevnet i sommer staten ved Justis- og beredskapsdepartementet for soningsforhold som han mener bryter med menneskerettighetene.

– Jeg mener retten bør møte ham for å danne seg et inntrykk av hvordan han har det. Jeg har møtt ham selv. Retten skal vurdere hvilke forhold han lever under daglig, og da bør de møte ham, argumenterte Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik.


Videolink
Han sier et kompromiss kan være at Breivik deltar i tingretten under sin egen forklaring, og at han kan følge resten av saken på videolink dersom han ikke kan delta på hele saken.

Storrvik ba også om at tingretten finner en egnet rettssal til saken som vil møte fengselsvesenets krav til sikkerhet.

I fredagens forberedende rettsmøte fikk partene forklare sine synspunkter på hvordan rettssaken bør foregå. Det er ventet en kjennelse fra møtet neste uke. (©NTB)