Gå til sidens hovedinnhold

Tippesjef går etter skattesnusk

Reidar Nordby jr hadde rådyr gartner på jobbens regning. Og skattefuten fikk vite lite.

Administrerende direktør i Norsk Tipping Reidar Nordby jr har sagt opp sin stilling. Bakgrunnen for oppsigelsen er et forhold knyttet til en avtale han har hatt med Norsk Tippings styre om hagestell på hans private eiendom, mot et månedlig trekk i lønn.

52.000 kroner til gartneren
Siden 2000 er det gjennomsnittlig utbetalt cirka 52.000 kroner per år til firmaet som har stått for det aktuelle hagearbeidet.

I alt dreier det seg om et beløp på cirka 430.000, hvorav cirka 380.000 kroner ikke er innberettet til beskatning. Nordby har for en måneds tid siden selv tatt kontakt med ligningsmyndighetene for å ordne opp i de skattemessige forholdene.

- Jeg beklager at jeg i en travel arbeidsdag ikke har kontrollert utgiftene knyttet til det arbeidet som ble utført i min hage og at forholdet ikke ble behandlet på en skattemessig korrekt måte. Jeg vil ikke at denne saken skal hefte verken med Norsk Tippings omdømme eller ved mitt eget renommé. Derfor har jeg funnet det riktig å fratre, sier Reidar Nordby jr i en pressemelding.

Ny stilling
Avtalen ble inngått som en konsekvens av at Nordby ble belastet med en betydelig reiseaktivitet etter at han i 2000 ble valgt til president i World Lottery Association.

Styret har kritisert manglende kontroll og oppfølging av avtalen, og Reidar Nordby jr. har sterkt beklaget at han ikke har vært påpasselig nok.

Han vil fortsette som spesialrådgiver i selskapet med et særlig ansvar for internasjonale relasjoner.


Hør intervju med styrelederen i Norsk Tipping, Sigmund Thue

197808