Gå til sidens hovedinnhold

Tjener en milliard i måneden

Norges største bank skuffer inn.

DnB Nor melder at deres resultat i tredje kvartal ble på 3.038 millioner kroner, en vesentlig forbedring fra tredje kvartal i fjor. Da var resultatet på 1.760 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig lavere nedskrivninger på utlån, men også en økning i renteinntektene.

- Vi ser fortsatt klare tegn til bedring i norsk økonomi, og vi opplever en økning i etterspørsel etter lån fra både personkunder og bedrifter. Samtidig har vi en hyggelig og markant nedgang i nedskrivninger på utlån, sier konsernsjef Rune Bjerke, i meldingen.

Nedskrivninger
De gjennomsnittlige utlånsvolumene var 8,1 milliarder kroner lavere i tredje kvartal 2010 enn i tilsvarende kvartal 2009 og økte med 12,8 milliarder fra andre kvartal. Netto renteinntekter var i underkant av 240 millioner kroner høyere enn i både tredje kvartal 2009 og andre kvartal 2010.

- Vi er veldig fornøyde med at nedskrivningene våre er kraftig redusert i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er positivt både for oss og for kundene våre. Dette resultatet viser at DnB NOR har kommet styrket ut av finanskrisen og at norsk økonomi går godt, sier Bjerke.

Nedskrivninger på utlån var 643 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 2.277 millioner i tredje kvartal i fjor. Nedskrivningene ble redusert mot slutten av 2009, og reduksjonen har fortsatt i 2010.

På toppliste
DnB Nor ble for andre år på rad tatt opp i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Konsernet er dermed blant de 10 prosent beste bedriftene i sin bransje innen bærekraftig utvikling på verdensbasis.

- Vi har en forpliktelse til å opptre ansvarlig og anstendig overfor samfunnet rundt oss. At vi blir tatt opp i verdens mest kjente bærekraftindeks også i år er en anerkjennelse av vårt langsiktige arbeid med forhold som berører miljø og samfunn, sier Bjerke.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2010:
* Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,8 milliarder kroner (5,0)
* Resultatet var 3,0 milliarder kroner (1,8)
* Resultat etter minoritetsinteresser var 3,1 milliarder kroner (2,2)
* Resultat per aksje ble 1,90 kroner (1,63)
* Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,6)* Ordinær kostnadsgrad var 48,2 prosent (46,2)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2009 i parentes.

Kommentarer til denne saken