Mandag kunne Nettavisen presentere en komplett oversikt over godtgjørelsene til alle landets ordførere, som viser at det er mange ordførere som tjener godt over én million kroner.

Søk på din ordfører lenger ned.

Den som tjener aller mest er ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker kommune i Akershus, som har en årslønn på 1,4 millioner kroner.

Dette er mer enn en statsråds lønn, som nå tjener 1,35 millioner kroner.

- Kommunestyret har vedtatt min lønn, og det forholder jeg meg til, sier Staahle, som selv ikke ønsker fokus på egen lønn.

Han vil kun svare på Nettavisens spørsmål skriftlig via epost.

Les også: Dette er lønna til alle ordførerne i landet

- Økt under forrige ordfører

I svaret forklarer Staahle bakgrunnen for lønnsnivået i Ullensaker. Han påpeker at det ikke er han, men kommunestyret som bestemmer ordførerlønna, og at de til enhver tid kan endre lønna.

- Hva tenker du om at du har den høyeste godtgjørelsen blant landets ordførerne?

- Jeg forholder meg til det faktum at ordførerlønna i Ullensaker ble økt under forrige ordfører, Harald Espelund, da kommunen rekrutterte ny rådmann i august 2013. Det var da slik at ordførerlønna fulgte rådmannens lønn, svarer Ullensaker-ordføreren.

Han forteller at prinsippet om å følge rådmannens lønn ble endret i 2016, av kommunens reglementskomité i starten av kommunestyreperioden, som består av samtlige politiske partier.

- Ordfører var ikke en del av dette arbeidet, understreker Staahle, som neste år kan bli utfordret av gamleordføreren i kommunen, Harald Espelund, som åpner for å stille som ordførerkandidat på nytt.

- Forholder meg til vedtak

Reglementskomiteen la fram sin innstilling høsten 2016, som omhandlet et økonomireglement, delegeringsreglement og regler for politisk organisering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i november samme år.

- I den saken ble prinsippet om at ordførers godtgjørelse skulle følge rådmannens lønn endret til å ta utgangspunkt i 14,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ordførers godtgjørelse danner også utgangspunkt for godtgjørelsen til alle andre politikere i Ullensaker. Jeg forholder meg til enhver tid til de vedtak som er fattet i våre politiske organer, skriver Staahle.

I dag er grunnbeløpet i Folketrygden 96.883 kroner, noe som altså gir en årslønn for ordføreren på 1.404.803 kroner.

Les også: Oslo-ordføreren ville revurdere politikernes lønn - da fikk hun nei

- Kan endres når som helst

- Synes du at godtgjørelsen din på 1,4 millioner kroner ligger på et riktig nivå?

- Som politiker vurderes man av velgerne og om de er fornøyd med den jobben man gjør. Jeg går på jobb hver dag for å gjøre en best mulig jobb for alle innbyggere i Ullensaker, svarer ordføreren, og legger til:

- En ordfører er en lederjobb og jeg registrerer at det er en diskusjon om lederlønninger i Norge. Kommunestyret har vedtatt min lønn, og det forholder jeg meg til. I prinsippet kan kommunestyrer endre ordførers lønn når som helst. Jeg har ingen arbeidsavtale, men har en valgt funksjon.

Nettavisen har også tidligere omtalt Staahles ordførerlønn: Her tjener Frp-ordføreren mer enn en statsråd

- Jobber 80 timer i uken

- Hvordan vil du beskrive din arbeidsdag som ordfører?

- Jeg er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, noe jeg gjorde klart før jeg stilte til valg i 2015. Mine arbeidsuker er opp mot 80 timer i uken, og i 2017 hadde jeg en feriedag. I 2018 har jeg hatt 6, opplyser Staahle.

Han påpeker samtidig at det er en veldig givende jobb.

- Jeg gjør dette fordi jeg har den mest givende, spennende jobben som finnes. Ullensaker er en kommune hvor det skjer noe spennende hver eneste dag, og som ordfører forsøker jeg å stille opp på det meste, og jeg kommer dit jeg inviteres, sier han.

- Bør ordførerlønningene økes ytterligere?

- Det har jeg ikke noen oppfatning om da dette avgjøres av kommunestyrene i norske kommuner, svarer ordføreren.

Les også: KS holder ordførernes lønninger hemmelig

Her kan du selv søke

Etter Staahle på lønnstoppen i kommune-Norge, finner vi ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo, som tjener det samme som en statsråd, 1.35 millioner kroner.

Nettavisens oversikt over ordførerlønningene, viser at det nå er totalt 45 ordførere som tjener over én million kroner i året.

I tillegg til ordførernes godtgjørelser, kommer ulike tillegg som ordførerne får for sin jobb, som ved å lede utvalg eller sitte i styrer, samt dekning av diverse utgifter, som telefon og transport.

Søk på din kommune her (skriv inn kommunens eller ordførerens navn). Du kan også rangere lista ved å trykke på «Godtgjørelse», eller sortere resultatene etter parti ved å trykke på «Parti»: