Gå til sidens hovedinnhold

Tjente 125 milliarder på to måneder

Etter en svak start på året flekser oljefondet muskler.

Statens Pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet, la fredag frem resultatet for første kvartal.

Fasiten viser at Norge nå har verdier på 2.763 milliarder kroner i fondet, noe som er 123 milliarder kroner mer enn hva som var tilfellet ved starten av året.

Avkastningen var på 103 milliarder kroner tilsvarende 3,9 prosent, noe oljefondets sjef Yngve Slyngstad på pressekonferansen betegner som god.

Tilførselen til fondet var kun på 19 milliarder kroner, noe som er det laveste siden 2003.

- Tilførselen har i all vesentlighet gått til å kjøpe rentepapirer. Vi har hatt en tilførsel på 2.343 milliarder kroner siden oppstart. Den samlede avkastningen er så langt på 586 milliarder kroner, sier Slyngstad.

Av oljefondet utgjør rentepapirene nå 1.033 milliarder kroner, mens aksjeandelen har en markedsverdi på 1.730 milliarder kroner. Aksjeporteføljen var i første kvartal på 62,6 prosent, noe som er opp fra 62,4 prosent i fjorårets siste kvartal.

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 4,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,1 prosent, målt i internasjonal valuta.

Penger i PIGS
Ved inngangen til året hadde oljefondet plassert 104 milliarder kroner i aksjer i Hellas, Italia, Spania og Portuga.

Slyngstad sier at oljefondet fortsatt har en tilnærmet lik portefølje i disse landene nå, som ved utgangen av fjoråret, men at de har endret på sin beholdning av statsobligasjoner knyttet til disse landene. I tillegg poengterer han at det er en undervekt i disse markedene sammenlignet med andre.

- Det er en betydelig bekymring i finansmarkedene i hele verden. Usikkerheten i markedene er økende, der mye av uroen skyldes statsgjelden som mange land har, sier Slyngstad.

Han peker spesielt på at gjelden i G7-landene i snitt er på 120 prosent.

Disse europeiske landene har i finansverdenen gått under økenavnet PiGS-land (Portugal, Italia, Hellas (Greece) og Spania) siden 1997. Etter at finanskrisen inntraff, og det ble økt fokus på europeiske lands statsfinanser, har også Irland og Storbritannia blitt knyttet til PIGS, noe som gjør at man nå både har samlebetegnelsene PIIGS og PIIGGS.

Per nordmann
Ved inngangen av året bodde det 4.858.200 personer i Norge.

Avkastningen til oljefondet tilsvarer dermed en økning per nordmann på i overkant av 25.000 kroner.

Dårlig start
Ved utgangen av januar var fondet på 2.619 milliarder kroner, mot 2.637 milliarder ved nyttår. Det betyr at verdien av fondet hadde falt med 0,7 prosent når man måler i norske kroner i årets første måned.

Dette kan imidlertid ikke direkte sammenlignes med avkastningen av verdipapirene i fondet. Tallet som oppgis i månedsbalansen påvirkes også av tilførsel av friske oljepenger og av valutakursendringer.

Januar var en svak måned på verdens aksjebørser, så det er all grunn til å tro at det er reelt at fondet falt i verdi i denne måneden, selv om det nøyaktige tallet bare offentliggjøres når fondet legger frem sine kvartalsrapporter.

Les mer: Dårlig start for oljefondet

Knallår
2009 var det beste året i oljefondets historie. Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene ga den høyeste årsavkastningen noensinne for Statens pensjonsfond utland i 2009. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng.

Sammenlignet med referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet, fikk fondets renteforvaltning en meravkastning på 7,4 prosentpoeng i 2009, mot -6,6 prosentpoeng året før. For fondet samlet var meravkastningen 4,1 prosentpoeng i 2009, mot -3,4 prosentpoeng året før.

Oljefondet tok dermed igjen det katastofale tapet i 2008, med fjorårets knallavkastning. I 2008 tapte fondet 633 milliarder kroner, mens oppgangen i fjor altså var på 613 milliarder kroner.

Les mer Kanonår for oljefondet

Kommentarer til denne saken