Gå til sidens hovedinnhold

Tøff tortur-kritikk mot Norge

Europarådets torturkomité har fortsatt en del å utsette på behandlingen av norske fanger.

Torturkomiteen besøkte Norge i høst. Nå er rapporten her, og det er mye som må bli bedre i norske fengsler og asylmottak.

Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at komiteen klart sier at bruken av fotlenker i Nokas-retssaken er uakseptabelt. Se egen sak.

Komiteen besøkte foruten Stavanger fengsel, også Ila, Ringerike og Trondheim fengsel. Trandum asylmottak, Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim, samt Oslo og Trondheim politistasjon.

Sterk kritikkk mot Ringerike
Ringerike fengsel må tåle mye kritikk. Det er særlig forholdene i den mest rømningssikre delen som er mest kritisert:

*Noen fanger satt 23 timer i strekk på cella.

*Dårlig bemanning gjorde at aktivitetstilbudet til fangene ble redusert.

*Altfor lite medisinsk ekspertise ved fengselet.

*Fremmedspråklige fanger fikk kun én telefon ut i måneden.

Også på Ila er det et problem med for lite helsepersonell. Her påpekes for lite ressurser på psykiatri. Videre nevnes problemer ved overførsel av fanger til psykiatrisk institusjon, og for tidlig utskriving av de samme personene. Her fikk fremmedspråklige fanger ingen telefoner ut.

Varetektsproblemet

Spesielt ille fant komiteen det at norske fengsler, til tross for ny og skjerpet lovgivning med hensyn til varetektsfengsling, hadde folk sittende i varetekt i inntil ett og et halvt år i varetekt i Ringerike fengsel. «Alvorligheten av dette kan ikke overdrives», skriver Europarådets torturkomité.

I Trondheim fengsel er komiteen bekymret for lav bemanning og flere rapporterte episoder av vold mellom innsatte og trakassering som kan skyldes lav bemanning. Heller ikke i Trondheim var forholdene tifredsstillende med hensyn til medisinsk personell. Komiteen påpeker at mer enn 50 prosent av de innsatte behandles for et mentalt problem.

Etter besøk på Trandum asylmottak, påpeker Europarådets torturkomité at mye er ok, men toppkarakter gis definitivt ikke. På enkelte rom bor åtte personer. Dette er for mange. Videre er aktivitetstilbudet for dårlig for personer som har vært der lenge. Endelig påpekes bruken av beroligende midler ved deportasjon, noe som må skje etter strenge medisinske retningslinjer.

Ved besøk på politistasjonene fant komiteen følgende mangler:

*Mange fikk ikke måt de første åtte timene etter at de var innbrakt

*Noen fikk ikke ulltepper på cella

*Bruk av lenker på aggressive fanger i Trondheim.

Rett til advokat

Torturkomiteen viser til tre grunnleggende rettigheter for personer som arresteres: 1) Rett til å informere en slektning. 2) rett til advokat. 3) Rett til lege.

Komiteen finner at det fortsatt er et problem med hensyn til punkt to. Mange får ikke tilgang på advokat før de skal avhøres, noen også senere når de fremstilles for en dommer.

Dødsfall

Komiteen har bedt om å få rapport etter to dødsfall blant norske fanger. I oktober døde en fange på cella i Kristiansand. I september døde en kvinnelig fange to dager etter overførsel til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Men mye er bra i Norge også. Og mye har blitt bedre siden siste besøk i 1999, mener Europarådets torturkomite. Det vises til innstramminger av regelverket for varetektsfengsling. Videre er lokalitetene stort sett bra, og det er flere steder bra forhold mellom innsatte og ansatte. Videre har komiteen ikke fått rapporter om mishandling av fanger.

Komiteen besøkte Brøset psykiatriske i Trondheim. Her var det stort sett bare godord å høste fra komiteen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken