Gå til sidens hovedinnhold

Tok Bjørnøy i forsvar

Statsminister Jens Stoltenberg stilte seg onsdag bak sin egen miljøvernminister i Stortinget.

Stoltenberg måtte onsdag forsvare både sitt eget klimautspill i forrige uke og sin egen miljøvernminister under Spørretimen onsdag.

Frp-leder Siv Jensen ville vite om Stoltenberg hadde avlyst «SVs selvpinende botsøvelser» etter sitt klimautspill på Aps landsmøte, eller om det blir nye forhandlinger i regjeringen om norske CO2-kutt.

Se spørretimen i opptak her

- Det som er gledelig nå er at det er veldig bred enighet om at Norge skal gjøre mer for å redusere verdens utslipp av klimagassser, svarte Stoltenberg.

- Det kommer sikkert til å bli en klimadebatt i Norge om store og små tiltak, men vi er enige om at vi skal gjøre betydelig tiltak både hjemme og ute, fortsatte han.

Han pekte på at det er bred politisk tilslutning for både å skjerpe Kyoto-forpliktelsene, å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020 og at Norge skal bli klimanøytralt.

Ingen stjålet politkk
Han avviste at Ap har stjålet Frps klimapolitikk ved å tale for at Norge må bidra til store CO2-utslipp i utlandet.

- Det nye nå er at Fremskrittspartiet prøver å si at de er for klimatiltak i utlandet. Men Fremskrittspartiet er mot Kyoto-avtalen, og for CO2-kvoter. Det er umulig å ha det sånn, sa han.

Høyres Erna Solberg ville vite om Jens Stoltenberg ville beklage behandlingen av miljøvernminister Helen Bjørnøy i vinter da hun forsøkte å tallfeste norske utslippsmål.

- Jeg er enig i at det ikke er tilstrekkelig å ha ambisjoner på lang sikt, men også å gjøre ting i dag. Derfor har Bjørnøy, jeg og hele regjeringen stilt oss bak å skjerpe den gjeldende målsetningene for Kyoto-avtalen, sa Stoltenberg, og understreket at han mener Helen Bjørnøy gjør en god jobb som miljøvernminister.

Oljefyr-familie
Frps Tord Lien pekte på Dagsavisens oppslag onsdag om at Stoltenberg-familien har en svært forurensende oljefyr hjemme, mens miljøvernministeren kjører firehjulstrekker.

- Kan Stoltenberg garantere at vanlige lønnsmottakere blir skjermet når regjeringen setter inn nye klimatiltak, spurte Lien.

Stoltenberg hevdet at det er bred tilslutning i Norge for en ny klimapolitikk.

- Tiltakene som kommer vil innebære et annet levesett, men at folk likevel kan leve gode liv, sa han.

Til Nettavisen sier Stoltenberg at han ikke kan love at han er kvitt oljefyren innen jul.

- Det må vi komme tilbake til. Jeg må høre med de andre som bor der, sier han.

Forlik
På Aps landsmøte i forrige uke lovte Stoltenberg at Regjeringen vil skjerpe de norske forpliktelsene i Kyoto-avtalen med ti prosentpoeng og at Norge forplikter seg til å kutte CO2-utslippene med 30 prosent inn 2020. Samtidig skal Norge bli «klimanøytralt» innen 2050. Det betyr at samtlige norske utslipp skal kompenseres med tiltak i Norge og utlandet slik at de samlede nortske utslippene blir null.

Venstres Lars Sponheim sier til Nettavisen at han er interessert i et bredt klimaforlik i Stortinget, men at det forutsetter at minst halvparten av utslippsreduksjonene skjer i Norge.

- Vi bør forplikte oss til 50 prosent kutt. Da kan vi snakke om en offensiv satsing mot et lavutslipps-samfunn, sier han til Nettavisen.

Rammer
Jens Stoltenberg seg også gjerne at opposisjonen blir med på et klimaforlik.

- Det er uklart hva de mener de 50 prosentene skal tas av. Det vi må formulere, er rammene. Hvor mye Norge vil bidra med, må vi komme tilbake til, sier han.

I mai vil Regjeringen legge fram en stortingsmelding der klimamålene vil bli konkretisert.

Stoltenberg understreker at han ikke er interessert i å prute på klimaløftene Regjeringen allerede er enige om.

- Vi må invitere til et forlik der de andre partiene er villige til å strekke seg opp til våre mål, sier han.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial