Gå til sidens hovedinnhold

Toppmegler tapte i retten

Mannen som beskyttet tittelen «Champagnemegler» har ikke krav på betaling, fastslår retten.

I 2006 ble to tredjedeler av aksjene i AS Torshovgården i Oslo solgt for 9,2 millioner kroner.

Den profilerte eiendomsmegleren og advokaten Odd Kalsnes, som til daglig jobber i Privatmegleren Aveny, mente han hadde krav på et suksesshonorar på 218.000 kroner.

Det er Oslo tingrett ikke enig med ham i. Selger av de aktuelle aksjene - mannen som Kalsnes saksøkte - er blankt frifunnet. I stedet er det Kalsnes som må punge ut; nærmere bestemt 180.383 kroner i saksomkostninger.

Kalsnes mener han bidro til å finne kjøper, og dermed har krav honorar.

Retten derimot, finner det ikke bevist at det forelå noen avtale med saksøkte om at Kalsnes skulle finne kjøper, eller at han skulle ha krav på noe honorar. Det er påstand mot påstand.

Bakgrunnen for striden er salget av aksjene i AS Torshovgården, som eier eiendommen Vogts gate 55 i Oslo. Tre familier eide en tredjedel av aksjene hver. De klarte ikke å bli enige om et samlet salg av aksjene. Én familie valgte å sette i gang prosessen med salg av sine aksjer på egen hånd.

En av de to resterende eierne, advokat Knut Arne Holthe og hans bror, valgte å kontakte eiendomsmegler og advokat Odd Kalsnes for å få hjelp med aksjesalget. Den tredje selgeren hadde allerede gitt advokat Holthe fullmakt til å selge sine aksjer.

Striden står om hvorvidt denne selgeren også hadde gitt Holthe fullmakt til å engasjere Kalsnes på vegne av ham. I dommen heter det:

«Advokat Odd Kalsnes ble ifølge Knut Arne Holthe også engasjert på vegne av (...) Det er omtvistet om han hadde fullmakt til dette og om (..) var kjent med at advokat Odd Kalsnes ble kontaktet og engasjert også på hans vegne, og hva slags bistand som ble gitt».

Kalsnes mente han hadde fremskaffet kjøper, og at han ikke bare hadde krav på honorar fra Holthe-brødrene. Kalsnes mente at også den andre selgeren var forpliktet til å betale suksesshonorar. Kalsnes viste blant annet til at han mente denne selgeren var blitt holdt orientert om salgsprosessen underveis.

«Det er på det rene at Odd Kalsnes har utført et stykke arbeid som også (..) har nytt godt av ved at han har kommet godt ut av den gjennomførte handelen. Det foreligger dermed et berettiget krav mot (...), et krav som han nå ønsker å rømme fra.», heter det i Kalnses' påstand i domspapirene.

Retten mener imidlertid at det ikke foreligger noe megleroppdrag som kan rettferdiggjøre kravet.

«Det er blant annet ikke fremlagt noen skriftlig avtale, oppdragsbekreftelse eller annen dokumentasjon som grunnlag for advokat Odd Kalsnes honorarkrav. Hvilket grunnlag saksøker bygger sitt krav på, er i det hele tatt uklart», skriver dommeren.

Kommentarer til denne saken