Gå til sidens hovedinnhold

Traaseth tar selvkritikk

Ledelsen og tillitsvalgte i Innovasjon Norge har snakket ut om problemene i et allmøte.

Anita Krohn Traaseth, som er administrerende direktør i Innovasjon Norge, skrev i et blogginnlegg 28. november at hun er utsatt for en svertekampanje.

Hun opplyste samtidig at hun hadde hadde mottatt «varslingsmeldinger fra ulike miljøer om at det pågår kampanjer mot endringene i Innovasjon Norge, mot topplederen og andre nøkkelpersoner».

Et av hovedargumentene var en artikkel i Dagsavisen om at det har vært en kraftig økning i antall ansatte med oppsiktsvekkende høy lønn.

Nå har selskapet hatt interne oppvaskmøter.

- Styreleder, tillitsvalgte og ledelsen har denne uken snakket ut om disse utfordringene, informert på allmøte, og er samstemte om at dette ikke er en utvikling vi ønsker og at vi skal løse dette sammen, sier Traaseth i en pressemelding.

Juridiske eksperter som Dagens Næringsliv har snakket med, reagerer på Traaseths bruk av varslingsbegrepet. Traaseth innser at hennes bruk av begrepet «har gitt grobunn for misforståelser og tar det til etterretning», står det i pressemeldingen.

- Omtale i bloggen gjelder henvendelser som ikke er å anse som varsler i arbeidsmiljølovens forstand. Innovasjon Norge har høyt fokus på god og korrekt håndtering av varslinger fra selskapets ansatte. Alle varslinger skal håndteres av Compliance. Det skal oppleves å være en lav terskel for å foreta varslinger i Innovasjon Norge, og selskapet har etablert en egen varslingskanal der ansatte også kan varsle anonymt, sier juridisk direktør Bjørn Olav Olsen.

Kommentarer til denne saken