Gå til sidens hovedinnhold

Trafikken krevde flere ofre

Antall omkomne i veitrafikken gikk noe ned i 2007, mens antall skadde øker merkbart. Nå må noe gjøres, mener Trygg Trafikk.

Selv om antallet omkomne i 2007 gikk ned fra 242 i 2006 til 233 i 2007, er ikke dette nok til å se det som en klar nedgang i antall trafikkdrepte.

Det er fordi antallet er så lavt at det må være større endringer over lengre tid for å kunne kalle det en positiv trend.

«Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden for et øyeblikks uoppmerksomhet»

Kari Sandberg, Trygg Trafikk

Flere ulykker
Når det gjelder antall skadde i trafikken, er tallet mye større, og med en økning på hele 10 prosent til rundt 12.000 personer, viser dette en klar negativ utvikling.

Økningen er størst når det gjelder personer i bil med nesten 14 prosent og blant syklistene.

Verken Vegvesenet, Trygg Trafikk eller Politiet kan gi noe klart svar på hvorfor antallet ulykker og personskader har økt i 2007, men viser til at både farten og trafikken på norske veier har økt.

To av tre omkomne (158 personer) i trafikkulykker har omkommet som bilførere eller -passasjerer, 34 personer har mistet livet som motorsyklister, fem har omkommet på moped og syv personer på sykkel.

Møteulykker
I følge Trygg Trafikks foreløpige oversikt over 2007 har 129, eller litt over halvparten av de drepte, mistet livet i møteulykker.

«Midtrekkverk ville reddet mange av disse 129 menneskenes liv»

Kari Sandberg, Trygg Trafikk

Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg mener utbyggingen av et veinett med midtrekkverk må forseres.

- Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden hvis de på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet eller en liten feilvurdering kommer over i motsatt kjørebane. Midtrekkverk ville reddet mange av disse 129 menneskenes liv, sier Sandberg.

Barn i bil
I 2007 omkom 10 barn under 15 år i trafikken. Seks av barna var passasjerer i bil, to var fotgjengere og to barn var syklister. De siste fem årene har i gjennomsnitt 12 barn under 15 år omkommet i trafikken.

23 fotgjengere omkom i trafikken i 2007, mot 35 i 2006. Av de 23 som omkom var hele 18 av disse over 65 år gamle.

- Det at så mange eldre fotgjengere mister livet viser at det må gjøres mer for fotgjengeres og syklisters sikkerhet. I byer og boligområder må trafikken tilrettelegges på de myke trafikantenes premisser, sier Sandberg.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken