Gå til sidens hovedinnhold

Treholtsaken ikke gjenopptatt

Ikke nok usikre bevis, mener kommisjonen.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker mener at Treholt-saken ikke har så mange usikre bevis at den bør prøves på nytt i domstolen. Treholt har bare overbevist ett av kommisjonens fem medlemmer om at saken burde bli gjenopptatt.

«Kommisjonen har kritiske merknader til flere sider ved saken og dommen. Kommisjonens flertall har likevel kommet til at en helhetlig og ny analyse av beviskjeden ikke gir holdepunkter for at bevisresultatet er feil. Det foreligger således ikke særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.» står det blant annet i uttalelsen fra kommisjonen.

Les uttalelsen fra kommisjonen her

Avgjørelsen i sin helhet (ekstern pdf-format)

- Jeg er meget tilfreds med disensen i kommisjonen. Jeg er også tilfreds med at kommisjonen har en del innvendinger mot dommen, og en del av arbeidets som har skjedd i forbindelse med etterforskningen, sier Arne Treholt gjennom sin forsvarer Harald Stabell.

- Men så tar vi til etterretning at kommisjonen ikke mener det er grunner nok til å gjenoppta saken. Vi vil komme tilbake med mer senere i dag, sier han.

- Er dette det endelig punktum i Treholt-saken?

- Ja det går jeg ut ifra men nå må vi gå gjennom kjennelsen nøye, sier Stabell.

279303

Flere spørsmål
Treholts forsvarer, Harald Stabell, mente at Treholt-dommen har så mange mangler at hele straffesaken på nytt burde gå for norsk rett.

Pengebeviset har vært et av de viktige ankepunktene ved Treholt-dommen. I VG Helg sa professor Ingolf Hådem, som analyserte bildebevisene til Politiets overvåkingstjeneste (dagens PST), at bildene ikke kunne være riktige. Nettavisen har tidligere skrevet om den såkalte pengebeviset som Stabell mener har blitt endret i dommen. Les: - Pengebeviset ble endret

Og at lydbåndene av dommen har forsvunnet slik at det ikke går an å kontrollere om dagens dom faktisk var den som ble lest opp i retten i 1985. Les: Finner ikke Treholt-lydbånd

Var skeptisk
Før avgjørelsen ble kjent, var Arne Treholt selv skeptisk til om saken ville bli gjenopptatt.

- Jeg har fått så mange slag i trynet at jeg har ingen illusjon om at rettferdigheten skal stå den kjekke bi, sa Treholt til Nettavisen.

At svært sentrale aktører i det norske rettsvesen også var sentrale i Treholt-saken, har gjort at han hele tiden har vært skeptisk til om saken ville komme opp på nytt.

- Tar det til etteretning
En av dommerne i lagmannsretten var nåværende juridisk leder i Høyesterett: Høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Aktoratet besto av nåværende riksadvokat Tor-Aksel Busch og nåværende førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

- Jeg tar avgjørelsen til etterretning, sier justisminister Knut Storberget. Han ønsker ikke å gi noen utfyllende kommentar om gjenopptakelseskommisjonens arbeid.

- Dette blir som en domsslutning, og jeg legger meg heller ikke opp i domstolens avgjørelser, sier Storberget.

Kommentarer til denne saken