Gå til sidens hovedinnhold

Trener dømt for sex-overgrep

En 51 år gammel mann er dømt til halvannet års fengsel for å ha forgrepet seg på ei jente han var fotballtrener for.

Gulating lagmannsrett økte både straffen og erstatningsbeløpet i ankesaken, fra henholdsvis ti måneders ubetinget fengsel og 1,4 millioner kroner i erstatning, til halvannet års fengsel og to millioner kroner i erstatning.

- Dette er et klart signal fra domstolen om at samfunnet ser alvorlig på at voksne begår tillitsbrudd og overgrep i idrettsmiljø. Det er også interessant å se at retten ikke bryr seg om at overgrepene skjedde for over ti år siden, sier Trond J. Bachmann, aktor i saken, til Haugesunds Avis.

Fotballtreneren fra Haugalandet anket dommen på stedet.

- Straffutmålingen, erstatningsutmålingen og spørsmålet om de straffbare forholdene er foreldet, blir anket til Høyesterett, sier Trond Hjelde, trenerens forsvarer.

Den 28 år gamle kvinnen måtte avbryte studiene sine på grunn av skadene, og hun er idag arbeidsufør.

51-åringens forsvarer mener at eks-treneren ikke ene og alene kan lastes for offerets psykiske og fysiske skader. Men ettersom to rettsinstanser har avgjort skyldspørsmålet, kan ikke dette ankes. Nå spørs det om Høyesteretts kjæremålsutvalg vil fremme saken.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken