Diskusjonen går nå høylytt i USA i kjølvannet av fildelingsdommen mot Jammie Thomas, som ble dømt til å betale 222.000 dollar i erstatning etter å ha hatt 24 sanger i sin delte mappe på KaZaA-nettverket.

Dommen kan være feil
Dommeren i rettssaken har nå innrømmet at han kan ha gitt feil instruksjoner til juryen i en finurlig juridisk debatt om forskjellen mellom distribusjon og tilgjengeliggjøring. Resultatet er at dommen kan bli satt til side, og saken vil da komme opp på nytt.

Diskusjonen står i om det å ha filer liggende i en delt mappe er det samme som å distribuere materiale. I dommen har en tatt den holdningen, men denne tolkningen er etter all sannsynlighet feil. I diskusjonen i kjølvannet av rettssaken har det kommet frem at det å ha filer liggende i en delt mappe i seg selv ikke er ulovelig, og at et lovbrudd først skjer i det øyeblikket noen laster ned filen. Å bevise at en fil er lastet ned er bortimot umulig.

Vil saksøke uten klare bevis
Dette har åpenbart frustrert underholdningsindustrien, og i et notat til retten skriver den amerikanske filmindustriens (MPAA) advokat, Marie L. van Uitert, at det de nå helst ser at bevisbyrden fjernes.

«Å kreve slike bevis kan ha den effekten at den fratar rettighetshaverne en praktisk mulighet mot massive brudd på opphavsretten i mange tilfeller,» skriver hun ifølge Wired.

- Vanskelig å bevis opphavsrettsbrudd
«Det er ofte veldig vanskelig, og i noen tilfeller umulig, å legge frem slike direkte bevis når man står overfor moderne former for opphavsrettighetsbrudd. Personene som begår bruddene på opphavsretten beholder naturligvis ingen logger på opphavsrettsbruddene», fortsetter hun.

Eller sagt på en annen måte: Bransjen synes det er for mye jobb å bevise at noen faktisk har begått et lovbrudd, så de vil helst kunne saksøke nettbrukere basert på mistanke.

MPAA mener de kan kreve opp til 150.000 dollar per opphavsrettsbrudd.

- Den eneste hensikten med å plassere et opphavsbeskyttet verk i en delt mappe er selvsagt å dele, mener MPAA.

Får ikke bransjestøtte
En gruppe bestående av blant annet Electronic Frontier Foundation, USAs internettbransjeorganisasjon og landets IKT-industri har gått sammen i et motskriv der de skriver at loven ikke gjør det ulovlig med «forsøk på opphavsrettsbrudd», og at de ber om at retten ikke letter på beviskravene.