Oslo (NTB): Det er klokt at Høyblokka bevares, men regjeringens planer om å rive Y-blokka kan skyldes at byggets muligheter ikke er godt nok utredet, mener Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA).

Les også: Nytt regjeringskvartaler presentert

– Det er godt å kunne beholde kunsten, arkitekturen og historien i regjeringskvartalet med Høyblokka, og vi er veldig glade for at regjeringen også vil at regjeringskvartalet skal være en del av den levende byen, sier fagsjef Hege Maria Eriksson for arkitektur og byutvikling ved DogA.

Samtidig er hun kritisk til at Y-blokka blir revet.

– Vi ser den som en del av den samme historiske, kunstneriske og arkitektoniske helheten. Høyblokka og Y-blokka er to sider av samme sak, og nå blir bare halvparten bevart, sier Eriksson til NTB.

Hun mener mulighetene i Y-blokka kanskje ikke er utredet godt nok i planlegging av nytt regjeringskvartal.

– Vi skulle ønske den var tatt med videre i utviklingsfasen, sånn at man kunne sett på løsninger både med og uten Y-blokka.

Arkitekter kritisk
Høyblokka og Y-blokka representerer et arkitektonisk samspill, så riving av sistnevnte ivaretar ikke helheten, mener Norske arkitekters landsforbund (NAL).

De to bygningene har mange fellestrekk, påpeker NALs president Kim Skaara.

– Det gjelder både fasadeutforming, volumbehandling og integrert, høyverdig kunst, sier Skaara til Aftenposten.

Han er glad for at Høyblokka er berget, men mener også Y-blokka burde få stå.

– Nå har regjeringen valgt en mellomløsning som dessverre ikke ivaretar helheten, mener Skaara. (©NTB)