Nå er det klart at staten vil skyte inn 14 milliarder kroner i Statkraft, slik at selskapet kan realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner. Denne skal i sin helhet brukes til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt.

- Dette vil gjøre at selskapet kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, skriver Trond Giske, nærings- og handelsminister, i en melding.

Regjeringen har i dag fremmet forslag overfor Stortinget som, med forbehold om Stortingets tilslutning, innebærer at det vil bli gjennomført et egenkapitalinnskudd på 14 milliarder kroner i Statkraft på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft i desember 2010.

- En investeringsplan på 82 milliarder kroner, som kapitaløkningen på 14 mrd kroner gir rom for, gjør at Statkraft kan realisere en rekke prosjekter og styrke sin posisjon innen fornybar energi. Selskapet vil kunne gjennomføre fremtidsrettede investeringer både innen vann- og vindkraft og fjernvarme, skriver Giske.

Offentlig skittentøyvask
Denne beskjeden kommer etter at begeret i sommer rant over for næringsminister Trond Giske.

Da Statkrafts tidligere styreleder Arvid Grundekjøn gikk ut med knallhard kritikk av Giske og næringsdepartementet, kunne ikke Giske tåle, og dermed ble Grundekjøn sendt på dør.

Hovedkonflikten mellom Statkraft og Næringsdepartementet er at førstnevnte vil beholde mer av overskuddet selv, til oppkjøp og en internasjonal satsing. Og en forespørsel til Næringsdepartementet ble ikke besvart selv etter mer enn 18 måneders ventetid.

Siden starten av 2009
Kapitalstyrkingen på 14 milliarder blir avslutningen på en lang prosess tilbake til Statkraft-styrets anmodning fra februar 2009 om en kapitalstyrking.

Med utgangspunkt i at Statkraft vedtok en mer fokusert strategi i juni 2010 og at ny konsernledelse og nye styremedlemmer tiltrådte samtidig, ble Statkraft bedt om å gjøre en ny vurdering av kapitalbehovet i august 2010.

- Med dette følger regjeringen opp ambisjonen fra Soria-Moria-II-erklæringen om at Statkraft skal videreutvikles som en motor innen fornybar energi, skriver Giske.

I sin strategiplan har Statkraft skrinlagt tidligere ambisjoner om oppkjøp i regionale kraftselskaper og ambisjonene om satsing på egen nettvirksomhet.

Les flere saker på NA24