I 2001 innførte Trondheim piggdekkavgift. Hensikten var å få 80 prosent av bilistene til å velge piggfrie dekk.

Dette målet er nå nådd, og kommunen har fått tillatelse til å fjerne avgiften.

Var i tvil
- Vi legger stor vekt på Trondheim kommunes rolle som lokal forurensningsmyndighet og at bedre luftkvalitet er det overordnede målet. Vi legger ikke skjul på at vi har vært i tvil om det er riktig å avvikle piggdekkordningen nå. Erfaringene fra andre byer viser en økning av piggdekkbruk ved avvikling av gebyrordninger. Vi konstaterer at kommunen arbeider målrettet og aktivt for miljøforbedringer. Vi ønsker å understøtte og bidra til å styrke dette arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Formelt sett er det Vegdirektoratet som måtte oppheve avgiften, men etter at Kommunen vedtok å fjerne avgiften, gikk søknaden greit gjennom.

- Vi er blitt enig med Trondheim kommune om å følge utviklingen nøye og gjøre løpende vurderinger underveis. Dersom målinger av svevestøv for den kommende vinteren viser overskridelser av grenseverdiene og tellinger viser at piggdekkandelen øker, skal piggdekkordningen opp til ny behandling før sommeren 2011, sier vegdirektøren.

Fornøyd ordfører
- Jeg er veldig glad for at Vegdirektoratet legger vekt på bystyreflertallet som vil fjerne avgiften. Samtidig så utfordrer de byens innbyggere ved å understreke at dersom bylufta blir dårligere og piggdekkandelen går opp, så må vi vurdere å innføre den igjen, sier ordfører Rita Ottervik til adressa.no.

Selv om gebyret nå forsvinner, vil kommunen videreføre panteordningen for piggdekk der en kan få opp til 1200 kroner for piggdekk en leverer inn.

Skjer neppe i Oslo og Bergen
Ifølge Vegdirektoratet ønsker de en stabil piggfriandel i Norges to største byer på 90 prosent før det blir aktuelt å fjerne avgiften i disse byene. I dag ligger denne andelen på rundt 86 prosent - altså høyere enn det som en nå har i Trondheim.

I hovedstaden koster denne sesongen dagsoblater 30 kroner, månedsoblater 400 kroner og sesongoblat 1200 kroner.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra samferdselsbyråd Jøran Kallmyr i Oslo om det nå blir omkamp.