Gå til sidens hovedinnhold

Tror Norge vil sjokkere finansverdenen

Valutaeksperter i storbanken HSBC tror Norges Bank vil sjokkere.

- Norges Bank kjemper en vanskelig kamp. Inflasjonen er langt under målet. Den sterke kronekursen er en av hovedårsakene fordi den sørger for at importert inflasjon i praksis er negativ. Et alternativ som vi mener stadig blir mer aktuelt for Norges Bank er å lage et gulv for kronen på samme måte som den sveitsiske sentralbanken gjorde høsten 2011, sier valutastrateg Daragh Maher i HSBC til NA24.

Sjokkerte verden
I september 2011 sjokkerte den sveitsiske sentralbanksjefen Philipp Hildebrand markedene da han annonserte at sentralbanken ville ta alle midler i bruk for å holde sveitserfrancen i sjakk mot euro. I meldingen fra sentralbanken het det at francen var så overpriset at den utgjorde en akutt trussel mot landets økonomi og Sveits risikerte deflasjon (deflasjon er en situasjon der prisveksten er negativ og som i tidligere tider har hatt ødeleggende effekt på lands økonomi).

Den sveitsiske sentralbanken startet derfor pengepressen og trykket sveitsiske franc i enorme mengder for å holde kursen på minimum 1,20 franc per euro. Pengetrykkingen gjorde det mulig for sentralbanken å kjøpe utenlandsk valuta i nærmest ubegrensete mengder.

- Begrenset hvor mye renten kan kuttes
- Norges sterke statsfinanser betyr at kronen mest sannsynlig vil holde seg sterk både på kort og lang sikt. Norges Banks strategi med å kutte styringsrenten for å begrense kronestyrkingen er et våpen som snart er tom for ammunisjon. Først og fremst på grunn av utfordringen som ligger i det overopphetede boligmarkedet i Norge og nordmenns økende gjeld, sier Maher.

Han peker også på at den norske styringsrenten allerede er på et meget lavt nivå.

- Vi tror Norges Bank vil måtte vurdere å lage et gulv for kronen nøyaktig slik Sveits gjorde i 2011, sier Maher.

Uenig med HSBC
Sjefstrateg i SEB Enskilda Erica Blomgren er sterkt uenig HSBCs spådom. I et intervju med dn.no sier Blomgren at hu tror et valutagulv er uaktuelt for Norges Bank.

Hun mener videre at kronen ikke er så sterk at den ikke er "innenfor skjema". Blomgren viser til at Norges Bank endret sin kroneprognose i siste pengepolitiske rapport.

- Norges Bank tror at kronen vil styrke seg, og at den vil være på sterke nivåer de neste tre årene. Så det ser ikke ut til at det er noe akutt behov for Norges Bank i å foreta seg noe, sier Blomgren til dn.no.

Hun deler heller ikke HSBCs tese om at boligprisboblen i Norge er noe som vil påvirke Norges bank.

- Hovedbudskapet er at Norges Bank har et inflasjonsmål, og at det er det de styrer etter. Kronen vil måtte styrke seg betydelig fra dagens nivåer for at det skulle bli nødvendig å gjøre slike ekstreme tiltak som å etablere et gulv, sier Blomgren til dn.no

Tror Norges bank er bekymret for boligubalansen
Via NA24 svarer Maher på Blomgrens uttalelser til dn.no.

- Blomgren har rett i at kronen ikke er veldig sterk i øyeblikket sett i forhold til Norges Banks nye prognoser. Men ikke glem at kronen var så sterk i mars at sentralbanken gikk til det skritt å kutte renten. Samtidig ligger de knallsterke norske fundamentale økonomiske nøkkeltallene fast, noe som etter vår mening vil bidra til å styrke kronen også i fortsettelsen, sier Maher.

Han tror Norges Bank er mer bekymret for boligboblen i Norge enn det Blomgren gir uttrykk for.

- Det er interessant at Norges Bank nylig innførte konseptet om at det norske rentenivået ikke bør bevege seg for langt vekk fra et normalnivå. Det tyder på at sentralbanksjef Olsen holder et våkent øye med ubalansen i boligmarkedet, selv om sentralbanken ikke ser på ubalansen som en umiddelbar trussel, sier Maher.

Han avslutter med å vise til at den norske inflasjonen i lang tid har ligget betydelig under Norges Banks mål.

- Dersom den norske kronen fortsetter å være like attraktiv, noe vi tror, vil en strategi med å kutte renten for å holde inflasjonen oppe snart møte veggen fordi det ikke er mer igjen å kutte nå når styringsrenten nærmer seg null. Dermed vil alternativet med å legge et gulv for kronen fremstå som sannsynlig løsning, sier Maher.

Kommentarer til denne saken