Oslo (ANB): - Jeg øyner håp om at det kan bli flertall for dette prosjektet når samferdselsminister Liv Signe Navarsete nå snakker varmt om nytt dobbeltspor, sier Irene Johansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til at også statsminister Jens Stoltenberg har lovet «flere titalls milliarder» til vei og bane de neste ti årene.

- I tillegg har Arbeiderpartiets samferdselsfraksjon innstilt på at vi må finne penger til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Dette er et prosjekt som koster mellom 11 og 13 milliarder kroner, og som ikke er prioritert i høringsutkastet til den nye nasjonale transportplanen, sier Irene Johansen.

Hele prosjektet
Hun har merket seg at samferdselsministeren ønsker et nytt budsjettsystem med såkalt prosjektfinansiering av store sammenhengende vei- og baneprosjekter. Det innebærer en finansiering som sikrer pengene for alle årene allerede ved oppstart.

- Statsminister Jens Stoltenberg har også åpnet for prosjektfinansiering, men han ønsker å gjøre det innenfor dagens budsjettsystem. Selv om det her er en viss uenighet, så er det interessante at både Ap og Sp vil sikre penger til mer sammenhengende utbygging av store prosjekter på vei og bane. På den måten er vi sikret en pott på budsjettet hvert år uten at det blir omkamp om denne, sier Irene Johansen.

Åtte-ti år
- Hvis vi begynner med det dobbeltsporet allerede neste å, vil prosjektet kunne stå klart om åtte-ti år. Det er tiden det tar å planlegge, prosjektere og bygge den nye banen, sier Irene Johansen.

Hun peker på at et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil fjerne flaskehalsen som i dag gir problemer for togene på Østfoldbanens østre og vestre linjer. I tillegg vil lokaltrafikken få bedre tilbud.

Irene Johansen tolker Stoltenbergs løfte om «flere titalls milliarder» mer til vei og bane de neste ti årene slik at det minst må plusses på 22 milliarder kroner ekstra i den neste transportplanen, som legges fram like på nyåret.

Mer enn 22 mrd.
- I inneværende transportplan har de rødgrønne partiene lovet 22 milliarder kroner utover det Bondevik II-regjeringen la opp til. Hittil har vi økt med 2,5 milliarder kroner hvert år, sier Irene Johansen.

Hun er godt fornøyd med signalene som Navarsete, som nyvalgt Sp-leder sendte før helgen.

- Det er veldig bra at Senterpartiet ser behov for å satse på jernbanen. Dette lover godt for resultatet som bør komme i den nye nasjonale transportplanen, sier Johansen.