Gå til sidens hovedinnhold

Tror på lav rente lenge

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier flere tegn tyder på at den fantastiske vekstperioden Norge lenge har opplevd, vil ta slutt.

Bildet for norsk økonomi kan være i ferd med å endre seg, var hovedbudskapet i Olsens årstale til norske samfunnstopper torsdag kveld.

Han pekte på at farten i norsk økonomi har avtatt. Dette har gitt noe svakere vekst, noe økt ledighet og utflating eller fall i boligprisene.

– Vi kan ikke regne med at vårt bytteforhold overfor utlandet vil fortsette å bedre seg. Investeringene på sokkelen er i ferd med å flate ut. Produksjonsveksten i Fastlands-Norge har avtatt, sa han.

– Vi har bak oss veldige gode tider og vi har skilt oss fra andre land. Det bildet kan være i ferd med å endre seg, i den forstand at utfordringene knyttet til å holde veksten oppe og arbeidsløsheten lav, blir mer lik utfordringene som andre land sliter med nå, utdyper Olsen overfor NTB.

Oljesårbar
Olsen understreker at få andre land vil ha et så godt utgangspunkt som Norge for å klare vanskelige tider.

– Men jeg gir en påminning om at den fantastiske vekstperioden vi har bak oss, hvor inntektsveksten har vært fantastisk høy og mye høyere enn det som skal være normalen over tid, den perioden vil ta slutt og bildet er i ferd med å flate ut nå.

– Oljeprisen holder seg enn så lenge høyt oppe, men vi er sårbare for oljeprisfall, og på et tidspunkt vil oljeinntektene komme ned, og da vil norsk økonomi bli stilt overfor betydelige utfordringer, sier Olsen.

Også i fjorårets tale advarte han mot Norges avhengighet av olje gjør økonomien vår sårbar.

Et gjennomgangstema i talen var betydningen av gode institusjoner med en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken. Olsen trakk linjene tilbake til eidsvollsmennene i 1814 og betydningen av institusjonene de da opprettet.

– Jeg vil gi en formaning og påminning om å fortsette på samme type spor og ha bevissthet på hva vi bruker pengene på fremover, sier han.

Tror på lav rente lenge
Sentralbanksjefen pekte også i talen på at det vedvarende lave rentenivået internasjonalt må få virkninger for norske renter.

– En liten, åpen økonomi som den norske kan ikke i lengden ha en vesentlig annen realrente enn sine nærmeste handelspartnere. Med de langsiktige rentene vi nå ser ute, vil det trolig ta flere år før renten her hjemme kommer opp mot det vi tidligere anså som et normalt nivå, forklarte han.

I talen snakket han også om viktigheten av det må opprettes en egen nasjonal myndighet som kan ta seg av banker i krise, i tråd med EUs arbeid i kjølvannet av eurokrisen for å komme fram til felles regler for hvordan nødstedte banker skal håndteres.

Olsen sier krisehåndteringsorganet er viktig for å hindre at banker som får problemer skaper en dominoeffekt i hele banksektoren.

– I dag er det vanskelig for myndighetene å la selv små banker gå over ende, fordi det skaper usikkerhet i markedet, sier Olsen til NTB.

– En egen nasjonal myndighet for å håndtere banker i krise må pekes ut. Den bør legges til en enhet under Finansdepartementet. Det er ingen naturlig rolle for en sentralbank, forklarte han i talen.

Han understreket i sin tale at «ingen banker bør loves evig liv».

Stikk til bankene
Olsen hadde også et aldri så lite stikk til norske banker som nå har fått nye krav til egenkapital å forholde seg til.

– Selv om styringsrenten er lav, er utlånsrentene til publikum ikke spesielt lave. Bankene har valgt å tilpasse seg de nye kravene ved å øke sin inntjening gjennom høyere rentemarginer. Vi må legge til grunn at bankenes marginer vil falle når bankene er ferdige med å tilpasse seg de nye kapitalkravene, sa han. (©NTB)

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken