Gå til sidens hovedinnhold

Truer med søksmål

LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne truer med søksmål mot pensjonskutt.

Det skriver organisasjonene i en felles pressemelding mandag.

«LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne er sterkt kritiske til regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 2009. Det går fram av en felles høringsuttalelse om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

Organisasjonene mener at flere av departementets forslag til oppfølging av avtalen går langt ut over det partene ble enige om i tariffoppgjøret i 2009. Samlet innebærer departementets forslag betydelige innsparinger og kutt.

En arbeidstaker som i 2015 går av på AFP ved 62 år vil kunne få sin alderspensjon fra 67 år redusert med over 20.000 kroner i året bare grunnet departementets forslag til underregulering av alderspensjonsgrunnlaget i AFP-tiden og departementets utilstrekkelige ivaretakelse av grunnlovsvernet.

Organisasjonene legger vekt på at en legger seg så tett opp til dagens tjenestepensjonsordning som mulig der avtalen ikke sier noe konkret og at endringene må ligge innenfor grunnlovsvernet. Dersom forslaget fra regjeringen legges fram for Stortinget og vedtas vil det åpenbart bli prøvet for domstolene, sier organisasjonene i sitt felles høringssvar,» heter det i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken