Abortspørsmålet er et betent tema for flere delstater i mellomvalget i USA tirsdag 6. november. Det kom blant annet til uttrykk da Donald Trumps rådgiver i Det hvite hus, Kellyanne Conway, ble intervjuet på søndag.

Kvinnelige velgere var temaet for intervjuet, i lys av presidentens tidligere mannssjåvinistiske utsagn.

Conway hevdet Demokratene har nedprioritert abortspørsmålet i valgkampen og hun omtalte tidligere presidentkandidat Hillary Clinton som «dronningen av abort» i intervjuet med «Fox & Friends».

- Jeg har merket meg at Demokratene ikke snakker så mye om abort denne gangen, og det er fordi de har prøvd seg på det i så lang tid, sier Conway.

- De forsøkte det med dronningen av abort i 2016 (Hillary Clinton red.anm.), og det slo tilbake på dem fordi mange kvinner sier «unnskyld meg, men du må snakke med meg om alle temaer», sier Conway.

Se Conway kalle Clinton for «dronningen av abort»:

- Bakt inn i Trump-motstanden

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier Conway har rett i at abortsaken ikke har vært et prioritert tema i mellomvalget.

- Akkurat i dette valget har det ikke vært en sak i seg selv. Men det er bakt inn i den generelle motstanden mot Trump. Det var jo Trump som sikret de konservative dommerne flertall i høyesterett. Demokratene mener Trump setter flere fundamentale rettigheter i spill, sier Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, til Nettavisen.

En meningsmåling viser at abortspørsmålet er langt viktigere for demokrater nå enn det har vært på lenge. Meningsmålingen som er utført av Pew i september, viser at 61 prosent av demokratene og 44 prosent av republikanerne mener abort er et «veldig viktig» tema.

For demokratene er dette en oppgang på 23 prosentpoeng siden presidentvalget i 2008. Tallet for republikanerne er omtrent uendret.

Frykter strengere abortlovgivning i USA

Etter at den omstridte utnevnelsen av dommer Brett M. Kavanaugh som ny høyesterettsdommer ble godkjent i høst, er det nå et konservativt flertall i høyesterettsdommerstanden.

Mange aborttilhengere frykter derfor at det konservative skiftet blant USAs høyesterettsdommere kan føre til at en domsslutning i høyesterett fra 1973, den såkalte Roe versus Wade-saken, kan omgjøres.

Roe versus Wade-kjennelsen førte til en avkriminalisering av abort.

- Abortlovene i USA er relatert til statsstrukturen. USA er en føderasjon, som betyr at både sentralmakten i D.C. og delstatene har betydelig lovgivende makt. Dels overlapper deres myndighetsområder. Så er tilfelle med abortlovgivningen, sier Mjelde.

- I 1973 kom høyesterett til at kvinners rett til abort var garantert under grunnlovstilleggene. Høyesterett forbød delstatene å gjøre abort til noe kriminelt. I nyere tid har det imidlertid vært flere høyesterettsavgjørelser som har åpnet for innskrenkning av abortlovgivning på delstatsplan, sier han.

Tvilsomt juridisk grunnlag?

Abortspørsmålet har vært et viktig tema i flere delstater i forkant av mellomvalget. Demokraten Gretchen Whitmer stiller som kandidat til å bli Michigans guvernør. Kandidaten har utarbeidet en egen plan om hvordan abortrettighetene kan beskyttes uavhengig av fremtidige høyesterettskjennelser.

Michigan har til tross for Roe versus Wade-kjennelsen ennå ikke opphevet en delstatslovgivning fra 1931 som forbyr de fleste aborter.

Republikanernes guvernørkandidat i Michigan, Bill Schuette, lover at han som guvernør vil håndheve abortloven fra 1933 dersom høyesterett velger å omgjøre Roe versus Wade-kjennelsen.

- Høyesterett forbød delstatene å gjøre abort til noe kriminelt. Men Høyesterett bygget dommen på retten til privatliv, som ikke eksplisitt finnes i Grunnloven. Kritikere mener derfor at Høyesterett bygget på tvilsomt juridisk grunnlag her. Mange har derfor aldri godtatt den prinsipielt, sier Mjelde.

- Kan Roe versus Wade-domsslutningen oppheves av det konservative flertallet av høyesterettsdommene, Mjelde?

- Ja, mange tror at høyesterett vil omgjøre Roe versus Wade-domsslutningen. Det betyr i så fall at delstatene da selv bestemmer hvordan de vil regulere abort. Vi får da stor delstatlig variasjon i abortlovverket, sier han.

Mulig innskrenking av abortrettigheter

Velgere i enkelte delstater kan også stemme over temaet direkte på stemmeseddelen. Tre delstater i USA vurderer tiltak som kan innskrenke eller begrense muligheten for kvinner å utføre abort, skriver The Washington Post.

I West Virginia og Oregon skal velgerne ta stilling til om hvorvidt offentlig støtte til å utføre abort skal fjernes, med unntak i tilfeller hvor barnemoren er voldtatt, incesttilfeller og i tilfeller hvor helsen til barnemoren står i fare.

I West Virginia og Alabama skal det tas stilling til om de respektive delstatenes grunnlov skal endres og erklære abortrettigheter som ubeskyttet. Velgerne i Alabama skal i tillegg ta stilling til om hvorvidt et foster har en «personlighet» og skal ha beskyttelse ved unnfangelse, hvilket vil si at fosteret er beskyttet av delstatens grunnlov.

USA-ekspert Mjelde sier delstatene har ulike lover om abort.

- De kan ikke forby abort, men de kan innskrenke retten til abort. Mississippi, Louisiana, North Dakota og South Dakota har lover som forbyr abort dersom Roe v. Wade omgjøres. Arizona, New Mexico, Wisconsin, Michigan, Oklahoma, West-Virginia, Arkansas og Alabama har lovverk som åpner for forbud dersom Roe v. Wade omgjøres. Washington, Oregon, Nevada, California, Hawaii, Maryland, Delaware, Connecticut og Maine har lover som eksplisitt tillater abort. Vi ser altså at republikaner-dominerte delstater har mer restriktivt lovverk, mens demokrat-dominerte delstater har liberalt lovverk, sier han.

Det er visstnok sjelden at velgerne kan ta konkret stilling til abortspørsmålet på stemmeseddelen under mellomvalg.

Aborttilhenger Elizabeth Nash ved Guttmacher Institute frykter at abortsaken i de tidligere nevnte delstatene kan få store konsekvenser, og at en innskrenking av abortlovene i disse delstatene kan føre til en dominoeffekt som sprer seg til andre delstater.

- Vi står overfor et potensielt tilbakeslag av føderal beskyttelse av abort og en redusert beskyttelse av abort i grunnloven til Alabama og West Virginia, sier hun til The Washington Post.